Morgonpasset kl 09.00 – 10.00

  • Källtillit i Corona-tider- från politik till säkerhet
  • Panelsamtal: Medieinvesteringarnas utveckling under Corona
  • Företag prisas för sina framgångsrika internationalisering


Lunchpasset  kl 12.00 – 13.00

  • Vad står branschen i mångfald och jämställdhet 2020?
  • Marknadsledare ger sin syn på cirkulär ekonomi


Eftermiddagspasset kl 14.30 – 16.00

  • Medborgarservice & samhällsinformation i det offentliga rummet
  • Hur påverkas vår hälsa av våra alltmer uppkopplade liv?
  • Badfluence? makt, miljoner och halvsanningar i sociala medier
  • Vad händer nu med framtiden?


LÄNK TILL PROGRAMMET