Morgonpasset kl 09.00 – 10.00

Källtillit i Corona-tider- från politik till säkerhet
Panelsamtal: Medieinvesteringarnas utveckling under Corona
Företag prisas för sina framgångsrika internationalisering

Lunchpasset  kl 12.00 – 13.00

Vad står branschen i mångfald och jämställdhet 2020?
Marknadsledare ger sin syn på cirkulär ekonomi

Eftermiddagspasset kl 14.30 – 16.00

Medborgarservice & samhällsinformation i det offentliga rummet
Hur påverkas vår hälsa av våra alltmer uppkopplade liv?
Badfluence? makt, miljoner och halvsanningar i sociala medier
Vad händer nu med framtiden?