8 augusti 2017

LinkedIn är inte bara ett adressregister!

De flesta som jobbar i marknads- och kommunikationssektorn har lagt upp sina profiler på LinkedIn. Men för många händer inte så mycket mer. Detsamma gäller många av LinkedIns företagsmedlemmar.
Det framgår bland annat av LinkedIns eget Social Selling Index – SSI, som rankar företags eller individers användning av LinkedIn som ett socialt säljverktyg. Där mäts en mängd olika data utifrån innehåll och trafik på medlemmarnas konton. Samtliga faktorer sammanställs och poängsätts mellan 1 och 100 poäng.

Olle Leckne håller kurser i hur man får störst nytta av LinkedIn. Foto: LinkedIn Expert
Olle Leckne håller kurser i hur man får störst nytta av LinkedIn. Foto: LinkedIn Expert

”Faktum är att reklamfolk och marknadsförare i genomsnitt bara kommer upp i 21 SSI-poäng”, förklarar Olle Leckne, som är coach, konsult, marknadsförare och LinkedIn-expert.
Själv har han en SSI-poäng på drygt 90.
”När jag kom över 80-90 för två år sedan, så började jag få så många förfrågningar om samarbeten och andra jobb, att jag inte behöver sälja mig själv längre. Periodvis har jag 1-3 förfrågningar om dagen”, berättar han.
För att nå sådana nivåer, är det dock nödvändigt att vara aktiv och att vara det på rätt sätt.
”Men på många företag är det en central marknadsavdelning som har ansvar för företagets närvaro på LinkedIn och de använder megafon. De vill fortfarande trycka ut sina budskap. Alldeles för många marknadsförare har ett cementerat förhållande till kommunikationen, oavsett plattform.”
För att få störst nytta av LinkedIn, ska se det som en professionell blogg. Man ska vara aktiv, dela med sig av sina historier, kommentera andras och konversera.
Företagen bör också inse värdet av att deras medarbetare är aktiva på LinkedIn. Det blir på så sätt också marknadsföring för företaget.
LinkedIn är framför allt en värdefull kanal för business-to-business.
”När det behövs någon form av förtroende är det utmärkt. Här kan en köpare kolla med andra och få referenser, veta vad som fungerat eller inte fungerat. Det är en enorm skillnad att arbeta professionellt med LinkedIn och att sitta med ett annonskonto och ratta banners”, understryker Olle Leckne.
Den 11 september och 28 november kommer han att hålla heldagskurser i Sveriges Marknadsförbunds regi om hur marknadsförare ska använda LinkedIn på bästa sätt.