30 april 2013

Less is more? Gäller det även reklam?

Visst skulle det vara frestande att kapa sina marknadsföringskostnader genom kortare reklamfilmer som ändå lyckas vara maximalt effektiva. Och det kan fungera om du har ett starkt varumärke och ett givet manér som marknaden känner igen!
I en artikel från företaget MillwardBrown tittar man just på detta. Den som kan sin historia och är duktig på att förstå sitt nuläge har goda förutsättningar att möta framtiden.  Att vara konsekvent, uthållig och utvecklas i linje med sitt arv är en av strategierna för att bli stark och framgångsrikt särskilja sig med kortare och effektivare reklam.
Det som dock ofta sker idag är att förnyelse och utveckling sker punktvis och utan koppling vare sig till varumärkets arv eller tidigare plattform. Byten av kommunikationsstrategi och reklammanér ger ofta generisk reklam som gynnar kategorin och konkurrenterna snarare än det tänkta varumärket och dess budskap. Att lita på sitt eget omdöme om vad varumärket står för och konsekvent utveckla detta över tid gör att din kommunikation kan bli mer kostnadseffektiv.

Läs artikeln här