Läs mer om de sju modulerna här:

Strategi * taktik – ledarskap inom marknadsföring

Varje modul är uppbyggd på samma sätt med en introfilm, genomgång av koncept, övningsmaterial och instruktioner till övningsmaterialet.

Modul 1: Så skapar marknadsföring tillväxt

I den första modulen har vi samlat forskning och studier kring vilka olika strategiska val som verkligen driver tillväxt. Alltså, svar på vad du ska lägga din tid på för att på kort och lång sikt se till att verkligen leverera. Vi går igenom marknadsföringens roll inom olika typer av bolag och hur du kan förklara det för ledning och andra kollegor. 

Modul 2: Vad du ska kräva av dina analytiker

Det är så enkelt att drunkna i data och så kallade insikter att vi direkt vill gå in på vilka olika analyser som behöver göras för att ha det underlag som behövs för att kunna fatta rätt beslut. Oavsett om det är du själv, andra på bolaget eller en byrå så behöver du kunskap kring vilken data och kunskap du behöver och hur du vill ha den presenterad. Här går vi igenom kund-, marknad- och omvärldsanalys.

Modul 3: Resultatanalys, målsättning och att jobba datadrivet

Här går vi in på hur målsättning och fokus på på lång- och kortsiktiga resultat måste vara ledstjärnan i allt marknadsarbete. Vi går in på grunderna i att jobba datadrivet med performance och growth marketing och ställer det mot varumärkesbyggande. Vad är rätt väg att gå och hur ska vi då prioritera vår budget och arbetsinsatser. 

Modul 4: Affärs-, marknads- och varumärkesstrategi

Att vinna mot konkurrenterna handlar om att ha vassare strategier och vara mer effektiv och vass i den taktiska utformningen. Här går vi in på hur era strategier faktiskt är konkurrenskraftiga och bygger en vinnande grund, samt hur de på löpande basis kan inspirera till bättre taktiska val. 

Modul 5: Kundpsykologi och världens bästa kundresa

För att öka effekten på alla marknadsinsatser är en kontinuerlig analys av kundresan A och O. Genom att systematiskt mappa upp de delar som bidrar med värde till kunderna håller ni fokus på det som är viktigt – att addera värde och göra det så smidigt som möjligt för era kunder. I denna modul går vi igenom hur du och ditt team kan illustrera kundresan och analysera vilka olika delar som ni måste förbättra. 

Modul 6: Produktbeslut och lanseringar

Här går vi in på vilka vägar framåt det finns för att utveckla produkter och komma med ännu vassare lanseringar. Vi diskuterar hur samarbeten, co-creation och att tänka kommunikation och sälj redan i produktionsstadiet hjälper oss att lyckas.  

Modul 7: Marknadskommunikation och sälj

Här går vi in på hur man skapar en kommunikationsplan som skapar förutsättningarna för varumärkesbyggande och säljdrivande kommunikation som faktiskt har effekt. Vi går igenom hur du ska utvärdera olika typer av kommunikation och vilka krav du ska ställa på dina medarbetare och byråer.