Läs mer om de sju modulerna här:

Personlig digital försäljning

Modul 1: Så fattar kunder beslut

Grunden i framgångsrik marknadsföring är att förstå hur era kunder fattar beslut och hur ni kan påverka dem. I denna modul får du praktiska verktyg och mallar för att strukturera vilka faktorer som påverkar varför era kunder väljer eller väljer bort er och era konkurrenter. Modulens syfte gör att det inte längre blir en gissningslek för dig att veta hur ni ska få fler kunder. Du får även verktyg för att kommunicera dina insikter till din organisation. Bli den som erbjuder klarhet kring hur era kunder fattar beslut.

Modul 2: Segmentering och användning av data

Nyckeln till effektiva insatser med hög ROI är att vända sig till rätt målgrupp på rätt sätt. I denna modul går vi in på hur du på olika sätt kan segmentera och utvärdera såväl B2C och B2B kunder utifrån variabler som ger dig hjälp i hur du på bästa sätt kan påverka dem. Målet är att skapa en prio-lista för vilka segment ni ska vända er till samt hur ni ser till att hålla fokus på de mest lönsamma kunderna.

Modul 3: Kundresan och performance marketing

För att öka effekten på alla marknadsinsatser är en kontinuerlig analys av kundresan A och O. Genom att systematiskt mappa upp de delar som bidrar med värde till kunderna håller ni fokus på det som är viktigt – att addera värde och göra det så smidigt som möjligt för era kunder. I denna modul går vi igenom hur du kan illustrera kundresan och analysera vilka olika delar som du måste förbättra. Vi går igenom grunderna i performance marketing och hur du kan få ut all kraft från det digitala ekosystemet. 

Modul 4: Värdeerbjudande och säljmaterial i världsklass

Att kunna skapa ett riktigt vasst värdeerbjudande som övertygar kunderna är en förmåga som varje säljare måste ha i sin verktygslåda. Här går vi igenom en forskningsbaserad och praktiskt beprövad metod för att vi ska skapa erbjudanden som utgår från kundens perspektiv och får dem att verkligen vilja ha era produkter. Vi knyter detta till olika av säljmaterial. 

Modul 5: Social selling och andra vägar att nå fler leads

Det går inte att helt 

Modul 6: Din digitala verktygslåda

Är du beroende av andra e-handlare för att sälja dina produkter. Vi går igenom de olika strategier det finns för att lyckas få så stor plats som möjligt hos olika typer av e-handlare och vad som blir viktigt för er för att stå ut och bli valda när valmöjligheterna är oändliga för era kunder.

Modul 7: Det personliga mötet digitalt

Här går vi igenom vilken typ av data som är intressant att samla in om era kunder och hur ni kan använda den för att lyckas öka effekten av er marknadsföring. Vi pratar om hur man bygger targeting och de för och nackdelar som finns mellan att gå brett till många eller fokusera smalt på några få.