15 december 2021

Lärdomar från året och spaningar inför det nya året – Adam Jacobsson på Destination Gotland

Adam Jacobsson, Sales and marketing director på Destination Gotland

Lärdomar från 2021

Precis som förra året har 2021 präglats av Covid-19-pandemin där det har varit flera restriktioner och rekommendationer som har påverkat resandet under året och där marknadsföringen anpassats till rådande situation. När vi analyserar 2021 års resande kan vi konstatera att varumärket Gotland gjort en viktig come-back som turistdestination i Sverige. Det är tydligt att den svenska hemestertrenden har stått sig stark under 2021 och där många valt Gotland. 
Vi ser att resmönstret har förändrats under de senaste åren. Allt fler besökare väljer att stanna längre på Gotland och antalet som väljer att ta med sig bilen växer för varje år. Vi har under året aktivt arbetat för att med att förlänga säsongen i vår marknadsföring och där vi samarbetat nära med lokala entreprenörer för att kunna erbjuda våra besökare spännande upplevelser året om.

Spaningar inför 2022

De trender som vi har sett utvecklas under de senaste åren tror vi kommer hålla i sig även under 2022. I samband med att acceptansen för distansarbete har tagit fäste och att allt fler arbetsplatser erbjuder medarbetarna en större flexibilitet tror vi att fler kommer välja att förlänga helgen genom att stanna längre på sina fritidsboenden på exempelvis Gotland. Vi kommer fortsätta jobba aktivt i vår marknadsföring för att förlänga säsongen tillsammans med näringen och visa upp ett ”levande” Gotland året om. 

Hemestertrenden har ökat explosionsartat, dels som en konsekvens av reserestriktioner men även en ökad medvetenhet och önskan att resa mer hållbart.