27 april 2010

Läkemedelsbolagen drar ner på patientreklam

För 6 år sedan ansåg 60% av de tyska läkemedelsbolagen att reklam för receptbelagda läkemedel till konsumenter skulle komma att öka. Idag anser endast 10% att så är fallet.

Det framkommer ur studien ”Arzeneimittelhersteller zurückhaltend mit Spendings” från Ogilvy Healthworld i Frankfurt. Investeringsviljan har avtagit markant. För 3 år sedan var det ingen som angav att man avstår från marketing direkt till patient medan årets resultat visar att vart femte läkemedelsföretag tänker i de banorna. Anledningen uppges vara utvecklingen inom EU, där en uppluckring av restriktionerna för den här typen av reklam verkar vara långt borta.
Vad gäller patientkommunikation online, vilket undersöktes för första gången, ser det helt annorlunda ut. Omkring hälften av tillfrågade företag satsar 5-10% av sin marknadsbudget på patientkommunikation och/eller marknadsföring via webbens sökmaskiner. En mindre andel, 6%, satsar mellan 10 och 20% av budgeten  och ytterligare 6% investerar ännu mer.