20 april 2008

Lägre ölförsäljning åtgärdas med mer reklam i Tyskland

Ölförsäljningen sjunker i Tyskland.

Enligt den tyska statistiska centralbyrån, Statistisches Bundesamt, minskade de tyska bryggeriernas ölförsäljning med 2.7% under 2007 till 103.9 milj hektoliter. Det är den sämsta omsättningen sedan 1993.
Den minskade öltörsten har medfört att konkurrensen blivit knivskarp. Det i sin tur ledde till att bryggerierna ökade sina reklamsatsningar under samma period med 6.8%, enligt det tyska reklamförbundet ZAW.