16 december 2009

Laglig tobaksförsäljning på nätet  

I Frankrike kan man bara köpa tobak hos auktoriserade tobakshandlare, Tabac.

Tobakshandlarna har monopol på försäljningen av cigaretter och annan tobak. Det finns drygt 30 000 Tabac med totalt 10 milj kunder per dag. Tobakshandlarna säljer också spel och lotter och omsätter €15,2 miljarder (2008). Den legala tobaksförsäljningen genererar €13 miljarder i skatter till statskassan. Fransmännen är inbitna rökare och för att få fler att sluta diskuteras just nu en prishöjning på 10% och att cigarettpaket ska förses med chockbilder på cancerangripna lungor osv. Alla sådana åtgärder syftar till att minska tobakskonsumtionen, vilket i sin tur minskar försäljningen och hotar tobakshandlarnas existens.
Ett ännu större hot för den traditionella tobakshandeln är ett EU-direktiv som tillåter försäljning av tobak över nätet. Direktivet ska vara implementerat i fransk lag senast 1 januari 2010.