19 oktober 2009

Lagförslag för alkoholreklam

Sveriges Marknadsförbund har svarat på en remiss om alkoholreklam.

I svaret motsätter vi oss till att tillämpningsområdet för bestämmelsen om framställningen i bild vid kommersiell annonsering för alkoholdrycker i tidningar och tidskrifter utvidgas till att bli generellt tillämpligt.
Vi avstyrker också förslaget om att Konsumentverket tillsammans med Folkhälsoinstitutet ska ta fram allmänna råd. Anledningen är att de rekommendationer som nyligen uppdaterats och antagits av Sveriges Marknadsförbund, Sveriges Bryggerier, Sprit- och Vinleverantörsföreningen och Sveriges Annonsörer finns en återhållsam och tydlig balans mellan valet av medieslag och hur bilder och text då kan användas.
Rekommendationern såväl som lagstiftningen har under lång tid använt ledorden måttfullhet och icke påträngande. Dessa begrepp kan ibland vara svåra att direkt översätta i praktiken men hittills har alkoholbranschen visat på en stor återhållsamhet på detta område, delvis beroende på de många utbildningstillfällen som hållits för marknadsförare runt om i landet. Sveriges marknadsförbund har de senaste 4 åren utbildat hundratals marknadsförare hos bryggerier, reklambyråer och vin & spritleverantörer. Marknadsföring idag är i stor utsträckning internationell, inte minst på Internet, och många varumärken är globala. Det gör bland annat att nationella särregleringar fungerar dåligt.