7 augusti 2009

Kvalitetsproblem i undersökningsbranschen

Trots att mängder av nya undersökningstekniker blommar upp hela tiden, kvarstår det absolut mest grundläggande inom undersökningsbranschen som det kanske största problemet: att få kvalitet i den underliggande informationen.

Viktigast för val av undersökningsföretag

  • Kvalitet på den insamlade informationen.
  • Kvalitet på de slutsatser som dras från det insamlade materialet.
  • Kostnad för undersökningen.
  • Kunskap om det område som undersöks.
  • Snabbhet i att få fram resultatet.
  • Företagets rykte.

I undersökningsbranschen anser man att online-metoder för att samla in data är effektivare än postala enkäter.

Problemet för online-undersökningar är att allt färre personer vill svara

Därmed sjunker kvaliteten i svaren, både för att svarsgruppen krymper och för att de som svarar lägger allt mindre tid på svaren. Bland företag i USA märks en nedgång under 2008 jämfört med tidigare år när det gäller att fatta strategiska beslut utifrån resultatet av online-undersökningar. Trots att de är snabba, kostnadseffektiva och respondentvänliga har alltså onlineundersökningarna tappat mark i USA.

Tänkbara lösningar enligt undersökningsbranschen

Det bör bli kortare enkäter, mer ersättning till de personer som svarar och nya metoder för att göra urvalen för vilka som ska delta i undersökningarna. Problemet här ligger dock hos de företag som köper undersökningarna. De är inte beredda att ändra sig speciellt mycket. Nödvändigt är ett tätare samarbete mellan köpare och säljare av marknadsundersökningar. Om inte branschen agerar i samförstånd kan det bli svårt att få tag i pålitliga onlinerespondenter inom några år.

Långtråkiga enkäter online ger dålig datakvalitet

Marknadsforskare måste använda sig av mer visuella och engagerande format vid online-studier. Allt färre ställer upp och besvarar enkäter för marknadsforskning online. Enligt Engage Research och Global Market Insite beror det på att frågeformulären tråkar ut dem som ska svara. I en studie har man undersökt s k drop-out-rates från drygt 550 online-enkäter.

Många intervjuobjekt lägger av inom de första 5 minuterna

Men de som tagit sig förbi den tidsgränsen är mer benägna att besvara alla frågorna i enkäten. När en person blir uttråkad svarar denne snabbare på frågorna vilket påverkar kvaliteten på insamlade data till det sämre. En annan viktig faktor till att man slutför ett frågeformulär online är naturligtvis ämnets relevans.

Felet med många online-enkäter är att de försöker efterlikna formulär från andra typer av marknadsundersökningar

I den aktuella studien tillfrågades också 200 personer om vad det var som tråkade ut dem med online-enkäter. Man jämförde HTML-formulär med formulär som använde Flash-animationer samt traditionella format contra mer innovativa dito. Facit av undersökningen är att marknadsforskare måste använda sig av mer visuella och engagerande format för att nå sina mål via en online-enkät.