15 juni 2018

Kunskapens källa ligger i Cannes

För marknadsförare finns få platser, som ger så stora möjligheter till utveckling och förkovran på så kort tid som just Cannes Lions.
Cannes är en vacker plats med trevligt klimat.
Men det är inte därför man bör åka dit tredje veckan i juni , utan för att ta del av all kunskap och erfa-renhet som samlas där varje år. Det är världens främsta tillfälle för marknadsförare att utvecklas i jobbet. Svenska marknadschefer brukar dock vara underrepresenterade vid Cannes Lions. Många av deras internationella kolleger och konkurrenter är däremot på plats. Bland de drygt 16 000 delegater från hela världen, som kom till Cannes Lions i år, var cirka 30 procent marknadschefer och varu-märkesansvariga. För företagen är det en god investering att skicka sina marknadschefer till Cannes Lions.cannes-lions-2017-038

Cannes Lions äger rum i Festivalpalatset i Cannes och tar även ett rejält område runt palatset i anspråk. Bilder från förra årets evenemang.   © Palais des Festivals & des Congrès de Cannes
Cannes Lions äger rum i Festivalpalatset i Cannes och tar även ett rejält område runt palatset i anspråk. Bilder från förra årets evenemang.
© Palais des Festivals & des Congrès de Cannes

MÅNGA TROR KANSKE att det handlar om en sorts Guldäggstävling i megaformat, men det är bara en del av arrangemanget. Cannes Lions är förvisso en av världens största kreativa tävlingar, uppdelad i 26 olika kategorier. Bland annat Kreativ effektivitet, Digitalt hantverk, Direktmarknadsföring, Innova-tion, Media, Mobilt, Utomhus, PR, Film, Underhållning. Med flera. Med flera.
Utställningar av tävlande och vinnande bidrag ger inspiration och benchmark-möjligheter utöver det mesta.
MEN DET SOM bidrar allra mest till ökad kunskap och utveckling är den stora mängden seminarier, workshops och intensivkurser med kända talare från stora företag, kommunikationsnätverk och nöjesindustrin med mera. Varumärken som bland andra Apple, Patagonia, Unilever, P&G och IKEA talar om hur de arbetar. Patrik Nygren Bonnier, IKEA:s tidigare marknadsdirektör talar, tillsammans med Mark Ardelius och Hanna Meijer från Åkestam Holst, på temat ”Unfaking it – How IKEA is Keeping it Real”.
Några a alla de andra svenska talarna i några av årets seminarier var exempelvis Tom Beckman, Linus Karlsson och MaryLee Copeland.
EN TÄNKBAR FÖRKLARING till att så få svenska marknadschefer åker till Cannes Lions kan vara att arrangemanget äger rum under midsommarveckan, från måndag till och med fredag. Men den som hoppar över den sista eftermiddagens seminarier och den stora avslutningsgalan, kan se det mesta och ändå hinna hem till midsommarfirandet.
P&G:s tidigare globale marknadschef, Jim Stengel, startade specialutbildningar vid Cannes Lions för både unga och seniora marknadsförare .
P&G:s tidigare globale marknadschef, Jim Stengel, startade specialutbildningar vid Cannes Lions för både unga och seniora marknadsförare .

Det kan vara svårt att förstå, hur stor nytta man kan ha av Cannes Lions, innan man varit där.
För några år sedan fick jag tillfälle att diskutera problematiken med de frånvarande marknadscheferna och hur viktig kreativiteten är för företagen med Jim Stengel, som själv tidigare var global marknadschef på Procter & Gamble. Idag arbetar han som konsult inom varumärkesbyggande och ledarskap. Hans huvudfokus är tydliga ideal och stark värdegrund. Något som också är temat för hans uppmärksammade bok ”Grow: How Ideals Power Growth and Profit at the World’s Greatest Companies”.
”Problemet är nog att man sällan är medveten om att man inte vet, det man inte vet”, konstaterade han då och erkände att han inte heller själv på allvar förstått nyttan har av arrangemangen, förrän han varit där.
”2003 tog jag med mig en stor delegation från P&G till Cannes och jag vet hur otroligt mycket det be-tydde både för mig och utvecklingen på P&G att jag åkte dit. Har man varit här en gång, ser man allt annorlunda”, sa han.
FÖR ETT ANTAL år sedan kontaktades Jim Stengel av arrangörerna av Cannes Lions, som ville diskutera hur arrangemangen skulle kunna vidareut-vecklas till nytta för företagens marknadsansvariga. Det fanns redan ett antal utbildningsprogram för kreatörer. Bland annat Young Creatives, som samlar unga kreatörer från hela världen.
Jim Stengel utvecklade därför ett program för unga marknadsförare. En fem dagars intensivkurs, som arrangerades första gången 2011.
Sedan dess har över 200 marknadsförare under 30 år, utbildats i frågor om dagens varumärken, den digitala utvecklingen, betydelsen av kreativ kommunikation, hur man får samarbetet med kom-munikationsbyråerna att fungera så bra som möjligt. Med mera.
2013 UTVECKLADE JIM Stengel även en två dagars intensivkurs för seniora marknadschefer i mindre grupper – CMO Accelerator Programme. Den kursen fokuserar på deltagarnas professionella utveckling, utifrån deras specifika verksamheter och bakgrund. Drygt 110 marknadschefer från företag som Kraft Heinz, Nestlé, Coca Cola och Pepsico har hittills deltagit i den kursen.
För det finns mycket att lära och forskningen är entydig, när det gäller värdet av kreativitet på toppnivå. Bland annat har man konstaterat att tillväxten bland varumärken som vunnit Grand Prix eller Guldlejon i Cannes är 4,5 gånger så hög som utvecklingen på S&P 500.
Carin Fredlund