10 juni 2021

Kungliga Operans kommunikationschef till Sveriges Marknadsförbunds styrelse.

Catarina Falkenhav, kommunikationschef Kungliga Operan

I maj månad valde Sveriges Marknadsförbund in ett antal nya styrelseledamöter.
Kungliga Operans kommunikationschef Catarina Falkenhav är en av de nya ledamöterna.


Grattis till posten som ny styrelseledamot i Sveriges Marknadsförbund. Hur känns det? 

Roligt och jag är nyfiken på mina kollegor i styrelsen och hur vi kan jobba tillsammans.

Som ny ledamot – vad kan du tillföra Sveriges Marknadsförbund? 

Perspektivet från kultur och besöksindustrin.

Berätta lite om din bakgrund? 

I grund och botten är jag nationalekonom. Tack vare eller trots detta har jag arbetat med varumärken och försäljning under hela min karriär, från Kungsörnen till ABBA The Museum och nu senast Kungliga Operan.

Att gå på sparlåga i en kris har nog aldrig varit en så klok strategi. Det är snarare tvärtom – satsa mer och visa att du finns.

Vilka är de största utmaningarna man har som marknadschef idag, tycker du?

Två stora områden är viktiga; att hålla sig uppdaterad kring det digitala medielandskapet och den teknologiska utvecklingen i samhället. Det andra är att vara en bra ledare som lockar in de rätta kompetenserna och får teamet att prestera bra.

Du jobbar ju på Kungliga Operan, som behövt både ställa in och om under covid-19. Många marknadschefer kanske sitter i samma sits, dvs hela marknaden pausar eller går på sparlåga just nu. Har du några tips och råd till dem? Hur ska man tänka inför att allt öppnar upp igen?

Även om vi lusläser alla konsumentundersökningar för att försöka förstå hur människor kommer att reagera när pandemin släpper greppet om oss kommer vi nog aldrig vara tillräckligt förberedda och inget strategidokument ger alla svaren. Så rådet är, ta ut en riktning och var snabb på att kunna ändra i steget. Se till att det finns marginal för det, både tidsmässigt och budgetmässigt. Klyschigt ord men lyhördhet och anpassningsförmåga är en bra kombination. Och att gå på sparlåga i en kris har nog aldrig varit en så klok strategi. Det är snarare tvärtom – satsa mer och visa att du finns.

Är det några speciella frågor som du vill att Sveriges Marknadsförbund ska driva framöver?

Ledarskapsfrågor.