12 maj 2021

Kronfågels marknadschef till Sveriges Marknadsförbunds styrelse

Susanne Zabrodsky, marknadschef på Kronfågel

Igår valde Sveriges Marknadsförbund ett antal nya styrelseledamöter, varav Susanne Zabrodsky är en av dem. Susanne arbetar till vardags som marknadschef på Kronfågel.

Grattis till posten som ny styrelseledamot i Sveriges Marknadsförbund. Hur känns det? 

Tack! Det känns jätteroligt och spännande att ta sig an uppdraget och se hur jag utifrån mina erfarenheter kan bidra.

Som ny ledamot – vad kan du tillföra Sveriges Marknadsförbund? 

Eftersom det verkar vara en bra blandning av olika kompetenser så hoppas jag just att kunna addera och tillföra nya perspektiv utifrån mina erfarenheter i diskussionerna kring olika frågor för att kunna driva branschen framåt. Jag brinner för att genom emotionell, relevant och målgruppsnära kommunikation och aktiviteter, kunna bidra till att göra skillnad i människors liv på riktigt. Speciellt slår mitt hjärta lite extra för idrott kopplat till barn och ungdomar, få barn att röra på sig då hälsofrågan ännu mer i och med Corona ställts på sin spets.

Berätta lite om din bakgrund? 

Jag har en idrottsbakgrund där jag fram till 22-års åldern spelade tennis på elitnivå och har mycket att tacka den utbildningen för i form av att sätta upp tydliga mål samt strategi för att nå dem. När jag slutade med tennisen pluggade jag ekonomlinjen på Stockholms Universitet, tog en master i marknadsföring med inriktning på varumärkesstrategier. Har jobbat med kommunikation och marknadsföring i nästan 20 år nu, där min core kompetens just sitter i varumärkesdelen, men har jobbat väldigt brett inom olika delar, kanaler och plattformar. Har varit både i byråvärlden och på kundsidan, nu marknadschef på Kronfågel, ett otroligt roligt och spännande jobb!

Vilka är de största utmaningarna man har som marknadschef idag, tycker du? 

Skulle säga att den största utmaningen är att det går så otroligt snabbt! Det som är aktuella insikter idag är nästan passé imorgon. Det gäller att vara bred och generalist och ha lite koll på mycket, men att sedan omge sig av duktiga specialister inom respektive område. Sedan tror jag att varumärkesfrågor/varumärke fortfarande uppfattas som en ganska flummig del hos vissa företag. Varumärket är ju det viktigaste man har och dess förtroende är ju avgörande för hur man lyckas eller inte. Gäller att utbilda internt och inte minst högsta ledning om detta men då gäller det också att kunna mäta och visa varför det är så viktigt och vilka effekter det genererar.

Du jobbar ju på Kronfågel, som inte behövt ställa in eller om under covid-19. Många marknadschefer kanske har det motsatta, dvs hela marknaden pausar eller går på sparlåga just nu. Har du några tips och råd till dem? Hur ska man tänka inför att allt öppnar upp igen?

 Det beror säkert lite på vilken bransch man verkar inom men tror mycket på att vara öppen, ärlig och relevant mot sin målgrupp i sin kommunikation. De företag som trots covid vågat fortsätta kommunicera har vunnit mycket tror jag.

Är det några speciella frågor som du vill att Sveriges Marknadsförbund ska driva framöver? 

Att driva frågor kring social hållbarhet och hälsa. Tror dessa frågor blir ännu viktigare när pandemin är över. Vilka kommer effekterna att bli kring den yngre generationens hälsa när deras idrott varit på paus och motivationen kanske försvunnit? Hur kan företag ta ansvar i denna fråga?