15 maj 2018

Kreativt ledarskap: Avalanche Studios – med ett hav i mitten

Hur skapar man en kreativ gemenskap av drygt 300 medarbetare i knappt 20 olika yrken? Och med Atlanten mitt i alltihopa?
Dataspelsbranschen i Sverige expanderar snabbt. 2016 omsatte den 12,5 miljarder och sysselsatte 5  000 personer. Tillväxten har fortsatt och begränsas egentligen bara av brist på kompetens.
Det är en gränslös bransch och spelare finns över, i stort sett, hela världen.
AVALANCHE STUDIOS ÄR ett av de företag som utvecklar spel till konsol och pc (till skillnad mot app-spel, för smarta telefoner och läsplattor).
Verksamheten startades i Stockholm 2003 av Linus Blomberg och Christofer Sundberg. Det stora genombrottet kom 2006 med spelet Just Cause, där hjälten Rico Rodriguez skall rädda en ö-stat från sin diktator. Sen dess har Rico Rodriguez och Just Cause fått två uppföljare. Dessutom har företaget skapat ett antal spel som utspelar sig i olika miljöer. Bland annat jaktspelsserien theHunter, som har över sju miljoner användare.

Spelet Mad Max har man utvecklat i samarbetemed Warner Brothers.
2011 öppnade Avalanche Studios också ett kontor i New York.
IDAG HAR FÖRETAGET 220 medarbetare i Stockholm och 100 i New York. Alldeles nyligen avslöjade Dagens Industri att Egmontägda Nordisk Film köper verksamheten.
Utvecklingen av ett nytt spel är ett mycket omfattande projekt.

Pim Holfve är vd på Avalanche Studios och har medarbetare på båda sidorna av Atlanten. Foto: Avalanche Studios
Pim Holfve är vd på Avalanche Studios och har medarbetare på båda sidorna av Atlanten.
Foto: Avalanche Studios

”Det tar mellan tre och fem år att utveckla ett större spel”, berättar företagets vd, Pim Holfve.
Thomas Wiborgh är Head of Communications och Åsa Wilson är Chief People Officer på Avalanche Studios.
Thomas Wiborgh är Head of Communications och Åsa Wilson är Chief People Officer på Avalanche Studios.

 
 
 
 
 
DET KRÄVER SJÄLVKLART också stora investeringar. Pim Holfve förklarar att det totalt handlar om hundratals miljoner kronor. En del spel utvecklas i samarbete med förläggare, medan andra är egenfinansierade.
För att ta fram ett nytt spel behövs kreatörer med många olika specialistkompetenser.
”I en första konceptfas kan det vara begränsat till 5-6 personer som arbetar tillsammans, artister och författare. När det är dags att bygga och utforska kopplar vi in programmerarna och i full produktion kan arbetsgruppen bestå av 80 personer med en mängd olika yrken och specialiteter”, förklarar Åsa Wilson, som är företagets Chief People Officer.
BARA INOM PROGRAMMERING finns 7-8 olika specialistkompetenser. Det gäller exempelvis spelupplevelsen, hur karaktärerna rör sig eller andra moment.
”Vi bygger stora världar och har world-designers, som arbetar med olika delar. En av våra medarbetare kallar sig själv för virtuell trädgårdsmästare. Hon är artist och arbetar med att sätta in träd i miljöerna”, berättar Thomas Wiborgh, Head of Communications.
Men mångfalden gäller inte bara yrken och specialiteter, utan också ursprung.
35 procent av medarbetarna i studion i Stockholm, kommer från andra länder. Totalt finns över 10 nationaliteter representerade. I New York-studion är en tiondel av medarbetarna från Sverige, 15 procent kommer från andra länder och resten är amerikaner.
DE LÅNGA LEDTIDERNA och många olika kreativa kompetenserna som skall samarbeta ställer förstås speciella krav på det kreativa ledarskapet.
”Vi behöver ha en kultur som stöttar. Vi har tydliga processer som vi jobbar efter. Det är viktigt att det är iterativt och vi stannar ofta upp för att analysera vad vi gjort och påminna oss om vart vi är på väg. Sen har vi förstås också delmål, som vi når under resans gång”, förklarar Åsa Wilson.
Företagets kultur och värderingar är basen för hela verksamheten. Värdeorden har formulerats gemensamt och är: Courage, Craftsmanship och Passion.
”När vi rekryterar söker vi personer som har ett förhållningssätt som stämmer överens med våra värdeord”, säger Åsa Wilson.
”Orden står även tryckta in nacken på insidan av våra t-shirts”, tillägger Thomas Wiborgh.
För att underlätta samarbete och utveckling är verksamheten organiserad i Crafts. Totalt 18 stycken, exempelvis speldesign, ljuddesign, plattforms-programmering eller marketing och communication.
Varje Craft består av mellan 5 och 15 medarbetare och de samarbetar över gränserna, exempelvis i workshops eller ”Lunch’n Learn”-möten.
”Genom våra Crafts får vi feedback och input i projekten. Det ska också bidra till driv och uppmuntran”, säger Åsa Wilson som tillägger att man även får viktig feedback från spelarcommunityn utanför företaget och har en ständig dialog med den.
DET HAR TILL och med hänt att man anställt personer från spelarcommunityn.
”När man kommer som ny till företaget, får man en mentor, som ska hjälpa till att ta den nyanställda in i sin roll. Dessutom har man en Buddy, en kultur-bärar-mentor, som helst skall vara verksam i ett annat Craft”, berättar Åsa Wilson.
Hon återkommer gång på gång till betydelsen av en tydlig företagskultur och det coachande och stöttande ledarskap man strävar efter. För att uppnå detta har man också ett internt ledarskapsprogram som skräddarsys efter behoven.
AMBITIONEN ÄR ATT upplevas som ett företag, trots att det är många mil och ett helt hav emellan de två enheterna. Man har ett ständigt utbyte mellan de två kontoren, och ett arbetsteam i Stockholm arbetar hela tiden direkt mot New York. Videomöten och chatverktyg är viktiga redskap.
”En gång per kvartal har vi jättemöten, via video-skärm. Men vi reser också ofta mellan”, säger Åsa Wilson.
Det gör man både för att hålla samman kulturen och för själva upplevelsen.  Åsa Wilson kan konstatera att personalomsättningen är låg. Vissa som slutat, väljer att komma tillbaka.
”Sen några år firar vi dem som arbetat tio år i företaget. Vi har en bra dynamik mellan nyutexaminerade studenter och veteranerna i företaget. Men det kräver förstås att man är öppen och har en hög förändringskraft. Det är viktigt, för det här är en väldigt konkurrensutsatt bransch och vi behöver ständigt utmana oss själva”, sammanfattar Åsa Wilson.
Carin Fredlund