8 oktober 2009

Kostnadstransparens viktigt för valet av PR-byrå

En ny studie från Communication Presse & PR i München visar att tyska företag sätter kostnadstransparens högt på önskelistan i valet av PR-byrå.

Den sedvanliga långa listan av kundreferenser spelar inte någon större roll, enligt studien. Av de ca 300 tillfrågade kommunikations- och PR-ansvariga lägger bara 7.1% vikt vid lägsta anbudet. Istället svarade 90% att hög kvalitet är viktigare än ett lågt pris. Byråns presens i medierna och dess egna pressreleaser ses som tecken på framgång av 55.4% resp 42.9%, medan utmärkelser av olika slag endast nämns av 21.4%.
Majoriteten av tillfrågade företag samarbetar med flera PR-byråer och har svagt intresse att bli stamkund hos någon. Under arbetet med ett löpande projekt är det avgörande hur byrån servar sin kund. Det handlar inte bara om transparens angående kostnadsstrukturen utan också om en aktiv kommunikation med löpande kontakter under samarbetet.