Jubileum 17 oktober 2019

Bild FOB_Videoknapp Tendensdagen

Se bilder från  Sveriges Marknadsförbunds 100 års jubileum och Tendensdagen 2019

Sveriges Marknadsförbunds 100 års jubileum firades på Musikaliska, Nybrokajen i Stockholm den 17 oktober i samband med Tendensdagen torsdagen den 17 oktober 2019.