Fonden för Exportutveckling, Export Hermes


Sveriges Marknadsförbund är en av medstiftarna till Fonden för exportutveckling

Fondens ändamål är att genom stipendieverksamhet och på annat sätt uppmuntra svensk företagsamhet till ökade exportansträngningar och värdeskapande internationalisering.
Detta sker genom att årligen dela ut stipendier som syftar till att utveckla och stärka svensk export. Sökande kan då även vara praktikant vid svensk handelskammare i utlandet, konsulat eller Business Sweden-kontor.
Fonden utser årligen även mottagare av utmärkelsen Export Hermes som tilldelas företag i Sverige som uppnått förnämliga exportresultat.

Fonden för Exportutveckling stiftare är:
Sveriges Marknadsförbund, Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening,  Företagsekonomiska Institutet (FEI) och Mercuri-Schartauanerna.

Export Hermes

Sedan 1981 premieras varje år ett företag som haft en extremt positiv exportutveckling med utmärkelsen Export Hermes. 
Export Hermes vill genom att premiera goda exempel uppmuntra till fler lyckade exportsatsningar.

H.K.H Prins Daniel medverkade då priserna delades 2019 av Fonden för Exportutveckling vid Tendensdagen på Musikaliska i Stockholm.

2019 års vinnare av Export Hermes

Nord-Lock Group

Årets mottagare av den prestigefyllda utmärkelsen Export Hermes är Nord-Lock Group.
VD, Fredrik Meueller, Cecilia Böhm, Communications director, Lars Christensson, Business Development Director, H.K.H Prins Daniel, Anders Manfred, Nordlock Division Director
Foto: Palmklint

2019 års vinnare av Upcoming Star

Re:newcell AB

Årets vinnare av priset Upcoming Star är Re:newcell AB.
VD, Sveriges Marknadsförbund, Franscesca O´Brien Apelgren, VD Patrik Lundström , Senior Advisor Mattias Jonsson, H.K.H Prins Daniel, Anders Lundwall ordförande Fonden för Exportutveckling
Foto: Niklas Palmklint

Pressrelease 2019 vinnare Export Hermes

Stipendier

Fonden delar årligen ut stipendier som syftar till att utveckla och stärka svensk export.

Ska du jobba med ett projekt som främjar svensk export?
Då är du välkommen att söka våra stipendier. Fonden för Exportutveckling utlyser två gånger per år, under våren (deadline 1 april) och hösten (deadline 15 oktober), i samarbete med ICC och Ehrenfr. och Lola Owesens Stipendiefond, ett antal stipendier för projekt som syftar till att utveckla och stärka svensk export. Även du som är praktikant vid svenska handelskammare i utlandet, konsulat eller Business Sweden-kontor kan ansöka för ett specifikt projekt som du ska genomföra under praktiktiden. Det du ska tänka på när du söker stipendiemedel är att du kan argumentera för ett tydligt exportsyfte.
Du kan även söka stipendium om du arbetar vid ett startup-företag, förutsatt att resultatet från ”exportprojektet” kan bli offentligt.
Inbjudan att söka våra stipendier skickas ut brett under vår och höst, bland annat till universitet/högskolor i Sverige samt till handelskammare i utlandet.

Deadline för att söka stipendier är 15 oktober

Fondens kriterier

Stipendieansökan skall innehålla:

  • En noggrann beskrivning av projektet med syfte, förväntat resultat, budget och tidsplan
  • Dokumentation av den/de sökandes kvalifikationer för att kunna genomföra projektet/arbetet (gärna med kort skriftlig kommentar från handledare, institutionsledning eller motsvarande)

Anmäl ditt intresse för stipendium här

Läs mer om Fonden för Exportutveckling