Historia

2019

Sveriges Marknadsförbund firar 100 år!

2018

En marknad i kraftig förändring ger nya villkor. Sveriges Marknadsförbund gör en strukturell och organisatorisk förändring i ett led att modernisera Förbundet. De autonoma lokala marknadsföreningarna kan köpa tjänster on demand utifrån sina speciella villkor, behov och lokala marknad, dvs de tjänster och produkter som är av intresse för just den föreningen. Det finns således inget krav på att en förening måste vara medlem i Förbundet. Och de lokala marknadsföreningarna, där majoriteten av dem drivs av ideella eldsjälar har aldrig varit kollektivt anslutna. Däremot får de lokala marknadsföreningarna gärna vara medlemmar men då till samma peng som de andra medlemmarna.
Under 2018 delade Sveriges Marknadsförbund ut två priser: Årets Marknadsföringsbok och Export Hermes. Export Hermes delas ut tillsammans med Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening, Föreningen Företagsekonomiska Institutet 1888 och Föreningen Mercuri-Schartauranerna.

2017

Elisabeth Trotzig, Sveriges Reklamombudsman väljs in som ordförande för Sveriges Marknadsförbund.

2016

Sveriges Marknadsförbund återgår till eget kontor med egen anställd personal.
E-tidningen Trender & Tendenser skapas. Chefredaktör: Carin Fredlund

2014

Francesca O’Brien Apelgren tillträder som vd för Sveriges Marknadsförbund parallellt med sitt vduppdrag på den lokala föreningen i Stockholm.

2012

Peter Nyström blir ordförande för Sveriges Marknadsförbund

2009

Meg Tiveus väljs in som ordförande för Sveriges Marknadsförbund
Medlemstidningen Tendens Special byter format. Istället för ett nyhetsbrev blir det ett mer omfattande magasin.  Chefredaktör: Kenneth Andrén.

2008

Jan Fager tillträder som vd för Sveriges Marknadsförbund.

1998

En bokhandel på webben för aktuella marknadsföringsböcker startas. Den växer snabbt och  blir Sveriges största bokhandel för marknadsföringslitteratur.
1991
Förbundet utnämner Årets Marknadsföringsbok för första gången. Syftet är att premiera duktiga författare och uppmärksamma läsvärd och viktig marknadsföringslitteratur.

1989

Sveriges Marknadsförbund arrangerar Tendensdagen med rubriken En gränslös dag för marknadsförare. Temat är Sverige och EG. Hur profilerar man sig på en internationell marknad? Och hur ska vi möta den hårdnande konkurrensen här hemma?

1989

Sveriges Marknadsförbund, Sveriges Reklamförbund och Sveriges Public Relationsförening arrangerar tillsammans ett konferensprogram till Stockholmsmässans Företagsprofil.

1979

Bertil Waborg, Svenska Telegrambyrån väljs till ny ordförande.

1962

Sveriges Marknadsförbund anställer en ny vd Göran C-O Claesson. Gösta Walldén avtackades.

1967

Sveriges Marknadsförbund arbetar för effektivare, konsumentinriktad marknadsföring. Bland företagsmedlemmarna märks banker, försäkringsbolag, industri- och handelsföretag, annonsbyråer, konsultföretag, tidningar och andra media. Det finns också 24 lokala föreningar som är medlemmar i SMF samt 36 organisationer som är representerade i Förbundet. Det är bland annat Annonsbyråernas Förening, Handelskamrarnas Nämnd, Hushållslärarnas Riksförening, Annonsörföreningen, Exportföreningen, Grossistförbundet och Industriförbundet.

1967

Sveriges Marknadsförbund antas som nytt namn för förbundet, istället för det tidigare namnet Svenska Försäljnings- och Reklamförbundet.

1966

Svenska Försäljnings- och Reklamförbundets kontor ligger på Norrtullsgatan 2 A,

1966

Marknadsekonomutbildningen skapas, som en vidareutbildning för redan yrkesverksamma. Sedan dess har 20 000 elever blivit diplomerade på TBV, IHM, RMI-Berghs, EFL, Marknadsinstitutet och Wallininstitutet.

1953

En reklam- och kommunikationsutbildning inistierades. De första eleverna tas in på Institutet för Högre Reklam och Kommunikationsutbildning (IHR), en efterakademisk utbildning. Sedan dess har nära 3000 elever utexaminerats från utbildningen.

1952

Förbundet döps om till Svenska Försäljnings- och Reklamförbundet, från det ursprungliga namnet Svenska Reklamförbundet.

1945

Förbundet ger ut sin första egna egna tidskrift: Den svenska marknaden. Marknadsförbundets nästa tidning kallades Tendenser. Därefter blev Komet det officiella organet och nu är det tidningen Trender & Tendenser.

1935-36

Förbundet tar initiativ till att etablera Reklamförbundets Opinionsnämnd. Tillsammans med Tidningsutgivarna skriver man ”Reklamens Grundregler”.

1930-talet

De första lokala marknadsföreningarna grundas i Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Malmö och Örebro.

1919

Svenska Reklamförbundet uppstår, vilket är embryot till Sveriges Marknadsförbund. Axel Wenner-Gren är initiativtagare till förbundet. Målsättningen var ”upplysning, utbildning, forskning och sanering”. Medlemmarna bestod till en början av 28 fysiska personer i reklambranschen, vilka satsar 15 kronor vardera.