5 mars 2009

Konsumenter oftast positiva som online-recensenter

Många företag drar sig för att låta kunderna recensera deras produkter men en undersökning visar att online-tyckarna för det mesta är positiva i sina omdömen.

Att läsa vad andra tycker om varor och tjänster som säljs på nätet är självklart för många konsumenter. Recensenterna online är många. Varför gör de det och vilka är det som recenserar? För att få svar på detta har Bazaarvoice och Keller Fay Group undersökt närmare 4 000 brittiska online-recensenter.

94% av recensenterna gör det för att hjälpa andra att ta köpbeslut

84% hoppas att deras inlägg ska påverka företaget till förbättringar. Det är andras recensioner som motiverar 85% av dem att även skriva ett eget inlägg. De flesta lämnar sin feedback på resp företags hemsida medan 19% vänder sig till oberoende recensionssajter.

Företagen borde ta till vara den här möjligheten i större omfattning

Det hävdar studien, eftersom en stor majoritet av recensenterna, 86%, oftast ger en positiv feedback. Endast 11% uppgav att deras inlägg är till hälften positiva och till hälften negativa medan 3% är mestadels negativa i sin feedback. En annan studie från European Interactive Advertising Association, EIAA, visar att omkring hälften av brittiska konsumenter någon gång har ändrat sina köpbeslut på grund av online-recensioner från andra kunder.

Vilka är då dessa recensenter?

Enligt EIAAs studie är 93% av dem e-handelskunder, 63% är aktiva på auktionssajter och 28% är sociala nätverkare.