20 december 2009

Konsumentens individuella prisuppfattning avgör

I genomsnitt misstar sig 23% av europeiska och amerikanska kunder på butikernas verkliga prisläge och det har stort inflytande på deras köpbeslut.

Prispolitiken är en viktig faktor i detaljhandelns positionering på marknaden. Studien ”Preis-Wert? Die Kraft der Wahrnehmung” har undersökt hur 50 000 konsumenter i Europa och USA uppfattar priserna för olika handelsprodukter i sex olika branscher.

23% av konsumenterna har en felaktig uppfattning om prisläget

De som gissade mest rätt var fransmän och engelsmän. Där ligger avvikelsen från det reala prisläget i genomsnitt på 6.2% resp 8.1%. För Holland var avvikelsen 9.8%, för Tyskland 10.1% och för USA 17.9%.
Vad gäller européerna har införandet av euron, vissa branschers pris-aggressivitet och det flitiga utnyttjandet av prisaktioner gjort konsumenterna osäkra på det reala prisläget. Fransmän och holländare är mest pessimistiska medan engelsmännen som inte har upplevt någon euro-effekt är optimister och tror att det är lägre än vad det i själva verket är.

Enbart låga priser hjälper ej

Studien, som gjorts av OC&C Consultants, betonar att kundernas individuella prisuppfattning har större inflytande för ett köpbeslut än det reala prisläget. Det går emellertid inte att hävda sig på marknaden enbart via låga priser. Det innebär att häftiga prisrabatter på grund av lågkonjunkturen inte kan rekommenderas som enda lösning. Att investera i en klok priskommunikation är många gånger effektivare och mer lönsamt i längden, enligt studien. Bedömare menar emellertid att konsumenternas prisuppfattning generellt är ganska korrekt och jämfört med 2007 har den förbättrats. När allt kommer omkring så har hela 77% av studiens deltagare en någorlunda riktig uppfattning om vilken prispolitik de olika handlarna har.