17 november 2020

Kommer ni att använda Linkedins nya funktion Story?

I vår webbenkät tre snabba frågor till medlemmarna så ställde vi bl a frågan: Kommer ni att använda Linkedins nya funktion Story?

Resultatet från medlemmarna som svarat: 30 procent svarar ja vi kommer att använda Linkedins nya funktion Story.