9 februari 2019

Kommentar till uppgifter i media om samarbete mellan branschorganisationer

 
Några konkreta samtal om samgåenden förs inte för stunden men förbundet
välkomnar givetvis intressenter som ser en fördel i att ingå i ett sådant sammanhang.
Sveriges Marknadsförbund fungerar redan idag, och har gjort så sedan länge, som ett
paraply för andra föreningar och organisationer inom marknadsföringsområdet.
Därmed kan förbundet erbjuda en samordnande funktion som ger fördelar och
synergier sett både till kostnader och som en enad röst för alla discipliner inom
marknad och kommunikation.
I vår dialog med våra medlemsföretag får vi information om att de upplever att det i Sverige finns ett stort antal intresseorganisationen inom områdena kommunikation och marknadsföring. Medlemsföretagen säger att det ibland kan vara förvirrande om vem man ska kontakta i olika frågor och de kan också uppleva att de behöver vara medlemmar i flera organisationer.
 
Elisabeth-Trotzig-porträtt-300x216
Elisabeth Trotzig, ordförande Sveriges Marknadsförbund