26 april 2011

Koldioxid mot vatten

Photo/credit Georgina Goodwin and Vestergaard Frandsen

Vestergaard Frandsen tillverkar vattenfilter som normalt sett är för dyra för de människor som behöver dem. Nu har de hittat ett sätt att ge bort filter och ändå tjäna pengar.
Företaget lanserar nu en kampanj som förhoppningsvis kan hjälpa den svåra situationen med vattenburna sjukdomar i Kenya, samtidigt som bolaget tjänar pengar.
Med start den 26 april 2011 ska LifeStraw vattenfilter delas ut till 1 miljon hushåll i Kenya. Filtren kommer att ges till slutanvändarna gratis, och företagets grundare och VD Mikkel Vestergaard Frandsen har investerat $ 30 miljoner av sina egna pengar i projektet. Varje utdelat filter kommer dock att generera intäkter.
Kampanjen som kallas Carbon for water har till syfte att eliminera vattenburna sjukdomar.
Kenyaner kokar sitt vatten genom att elda med ved för att eliminera vattenburna sjukdomar. Eldningen innebär stora koldioxidutsläpp och kan dessa minskas skulle det innebära stora minskningar av Kenyas totala utsläpp.
Det är här affärsidén föddes. Genom att handla med de utsläppsrätter som en minskad eldning ger kan Vestergaard Frandsen tjäna pengar på varje utdelad LifeStraw.  ”Vi använder internationella avtal om klimatförändringen för att finansiera minskade utsläpp av CO2 i de minst utvecklade länderna”
Vestergaard Frandsen uppskattar att kampanjen kommer att kompensera för ungefär två miljoner ton koldioxid varje år, som innebär att företaget kommer att tjäna två miljoner utsläppsrätter som är värda mellan $ 6 till $ 12 per enhet.
Handeln med utsläppsrätter är ju inte helt okontroversiell och sannolikt kommer vi att läsa mer om detta.
Källa: Fastcompany, Facebook, carbonforwater.com, Twitter