9 oktober 2009

Kinesiska och indiska kunder väljer varumärken

Lågkonjunkturen slår hårt mot konsumtionen i världen, men de kinesiska och indiska konsumenterna fortsätter välja starka varumärken, även om de kostar lite mera.

En studie omfattande 21 800 kunder i hela världen, genomförd av Boston Consulting Group, visar att konsumenter världen över planerar att minska sina utgifter, leta efter lågprisalternativ och inte gå ut på restaurang eller bio lika ofta som föregående år.
Hittills har den kinesiska marknaden betraktats som mycket mottaglig för starka varumärken, medan den indiska marknaden upplevts som mer svårförutsägbar. BCS:s studie visar dock att 79 procent av kineserna och 71 procent av de indiska konsumenterna skulle betala mera för en produkt, enbart baserat på dess varumärke.

I Europa i genomsnitt skulle bara 17 procent betala mera för en vara enbart för dess varumärke

I Storbritannien är siffran drygt 25 procent.
Hälften av kineserna och 75 procent av indierna i studien ämnar minska sin konsumtion av ”icke nödvändiga” saker. Hälften av de boende i USA, Mexico och Brasilien ämnar också minska ner sin konsumtion av onyttiga produkter.
På BGC tror man att många kommer att minska ner på lyx och flärd. Som en del av detta tror de att vi kommer att få se mindre av iögonfallande logotyper på väskor och kläder.
Ryssarna är ett undantag, då de ökar sin konsumtion bland annat när det gäller dyra konsumentvaror. En anledning kan vara att den ökande inflationen och rubelns devalvering gör att många ryssar anser det logiskt att spendera medan pengarna är värda något.
En sak som framkom i studien är också att varannan man i Västeuropa överväger att köpa sig en ny bil.