27 april 2013

Kan verkligen NPS (Net Promoter Score) förutsäga hur det går för företag?

Fungerar NPS? Ny forskning tyder på att det inte finns en otvetydig koppling mellan NPS och lönsamhet, tillväxt mm.

I den nionde artikeln från EMC Academic Group, ett initativ för att sprida intressant marknadsföringsforskning från akademiker till praktiker, beskriver professor Kitty Koelemeijer att NPS kanske inte är svaret på alla frågor .
Can Net Promoter Score Really Predict…by Prof. Kitty Koelemeijer
Läs också en intervju med Kitty Koelemeijer  (Professor in marketing and director of the faculty of marketing & supply chain management at the Nyenrode Business University) som skrivit artikeln, där hon bl a berättar mer om varför NPS inte är ett okomplicerat nyckeltal.
Intervju med professor Kitty Koelemeijer