22 februari 2009

Island har störst pressfrihet

Varje år publicerar Reporters Sans Frontières en rankinglista över hur det står till med pressfriheten i världen.

Man tittar på olika faktorer som t ex hur journalister behandlas, hur ägandeförhållandena inom media ser ut och inte minst åsikts- och informationsfriheten i respektive land.

Rankinglista pressfrihet 2008, 1 bäst, 100 sämst

Land                               Betyg                     Trend
Island                               1.50                             =
Luxemburg                     1.50             ej angiven
Norge                              1.50                              =
Estland                            2.00                              –
Finland                            2.00                              +
Irland                               2.00                              +
Belgien                           3.00                               –
Litauen                            3.00                              +
Nya Zeeland                  3.00                              +
Slovakien                       3.00                              –
Sverige                           3.00                              –

Några övriga exempel

Danmark                         3.50                             –
Tyskland                         4.50                             =
Storbritannien                5.50                             +
USA                                 8.00                             +
Italien                              8.33                             –