9 december 2014

Bio, radio och utomhusreklam ökar mest

Reklaminvesteringarna under 2015 förväntas öka med 1,9 procent jämfört med 2014. Det enligt en ny rapport från IRM.

När året närmar sig sitt slut kan man också skönja resultatet för 2014. Under 2014 förväntas reklammarknaden totalt omsätta knappt 32,1 miljarder kronor. Det är en ökning om 2 procent mot året innan.
– Vi ser en liten avmattning av tillväxten nu i det sista kvartalet i relation till det starka tredje kvartalet vilket dopades av valreklam, kommenterar Madeleine Thor, VD på IRM i ett pressmeddelande.
– Sammanfattningsvis kan man ändå säga att marknaden andas försiktig optimism..
Framförallt ökar radio, bio och utomhusreklam, som växer med över tio procent under 2014. Traditionella medier, alltså.
– Det finns flera förklaringar till att dessa medier ökar så pass mycket under året. Det verkar som att aktörerna har lyckats med sina försäljningssatsningar och med att lyfta fram respektive mediekanal. Utomhusreklam har också gynnats av de många evenemangen, kommenterar Madeleine Thor, VD på IRM.