5 maj 2021

Intervju med Victoria Preger marknadschef UC

Victoria Preger Director, Marketing and Communication på Enento Group*
(där bland annat UC och Allabolag ingår)

Victoria Preger Director, Marketing and Communication på
Enento Group* (där bland annat UC och Allabolag ingår)

*Inom Enento Group ingår UC, Allabolag och Proff på svenska marknaden, Proff i Danmark och i Norge samt Asiakastieto och Emaileri på den finska marknaden.

Hur mår svenska företag med anledning av rådande pandemi?

Vår data visar på en halvering av antalet konkurser i hela landet jämfört med samma period 2020. Det är en positiv trend och utvecklingen omfattar även branscher som normalt sett är konjunkturkänsliga. Företag börjar med andra ord återhämta sig. Hotell- och restaurangbranschen visar på en nedgång med 60 procent och transportbranschen visar en nedgång på 57 procent. En annan intressant effekt är att det inom flera branscher börjar startas fler nya företag än tidigare. Dels beror det nog på att kravet på aktiekapital halverades under förra året och en del små byggföretag visar en uppgång i efterfrågan. Besöksnäringen har det dock så klart fortfarande kämpigt.

Hur mår våra företag i Sverige jämfört med företag i våra nordiska grannländer?

Vi står oss väl och vi ser en fortsatt trend av minskat antal konkurser även i resten av Norden under första kvartalet 2021 enligt data från oss på Enento och Experian. Det enda undantaget är Danmark där konkurserna ökat med 142% jämfört med samma period, årets första kvartal, 2020. I Norge har konkurserna sammanlagt sjunkit med 32% under första kvartalet 2021. Det låga antalet konkurser kan vara knutet till det statliga stimulanspaket som delats ut i Norge. Även i Finland, där tillväxten sjönk rejält under andra kvartalet av 2020, kan vi se att ekonomin börjat återhämta sig. Konkurserna inom byggbranschen har minskat med -5% i Finland, -27% i Norge och ökat med 3% i Sverige. Vad gäller Norges detaljhandel, där konkurserna normalt sett är relativt många, ser vi en minskning med 50%. Vissa företag här har gynnats av de nya konsumentmönster vi fått i och med pandemin, där vi lägger mer pengar på exempelvis sport- och friluftsutrustning.

Hur har er egen kommunikation förändrats på grund av pandemin senaste året?

Precis som många andra företag ställde vi om helt till digitalt för ett drygt år sedan – både för intern dialog inom företaget och för all kunddialog. Enento Group har åtta kontor och verksamheter i fyra länder, så välfungerande intern kommunikation är oerhört viktigt för oss. Vi gjorde en snabb omställning och vårt internkommunikationsarbete fick nyss betyget 8,71 på en 10-gradig skala i en enkät hos medarbetarna, vilket vi så klart är jätteglada för.

När det gäller vårt arbete med extern kommunikation, kunddialog och marknadsföring så har vi det senaste året gjort flera omställningar som tvingat oss att tänka nytt. Jag är imponerad över hur mycket av allt jobb som ändå fortsätter som tidigare – trots digitalt från allas hemmakontor, så som kundmöten, kundsupport och produktutveckling. Under det första kvartalet i år, lanserade vi inom Enento Group till exempel 11 nya tjänster i Norden och under hela 2020 lanserade vi 54 nya tjänster. Detta gjorde vi även om alla produktägare och it-utvecklare sitter hemma och jobbar. Och det är klart, vi på marknads- och kommunikationsavdelningen har ju också haft en hel del att göra med att marknadsföra dessa nya tjänster, vilket är en fantastisk rolig uppgift.

Slutligen, vad är på er agenda inför 2021?

Det är mycket som händer i år. Vi har idag många lojala och trogna kunder och vi kommer satsa på att utveckla den fina kunddialog vi redan har. Ett av flera sätt som vi gör det på, är att försöka vara tidiga med nya datadrivna tjänster till våra kunder. Just nu fokuserar vi därför på att utveckla vårt erbjudande inom hållbarhetsdata. Hållbarhetsfrågan får allt större fokus i bank- och finanssektorn och nyligen meddelade Finansinspektionen att man planerar att inkludera ett hållbarhetsperspektiv i granskningen av affärsmodeller och kreditrisker hos banker. Framtidens beslutsfattande kommer förutsätta att hållbarhetsaspekter vägs in och där vill vi kunna stötta med relevant hållbarhetsdata. Vi vill hjälpa våra kunder att bli mer hållbara och hjälpa dem att ta hållbara affärsbeslut. Idag är det endast börsnoterade bolag som är skyldiga att upprätta hållbarhetsrapporter. Ju mer hållbarhet hamnar i fokus desto mer ökar trycket även på mindre företag att redovisa sitt hållbarhetsarbete och där har vi en ambition att hjälpa fler både stora och små företag i framtiden.

Victoria Preger Director, Marketing and Communication på Enento Group.
Sedan 2018 ingår UC det nordiska affärsinformationföretaget Enento Group, som har verksamhet
i både Finland, Sverige, Norge och Danmark.