22 februari 2022

Intervju med Valberedningens ordförande Tom Thörnblom

Valberedningens ordförande Tom Thörnblom
Kommunikations- och hållbarhetschef på Lyko

Tom, du är ju sammankallande i valberedningen; vad innebär det uppdraget?

Min uppgift är att koordinera valberedningen, vilka föreslår styrelseledamöter till Marknadsförbundets stämma som äger rum i maj varje år. Valberedningen genomför korta intervjuer med samtliga i styrelsen inklusive ordförande för att skapa en bild av vilka kompetenser som styrelsen skulle kunna kompletteras med. Beroende på behovet startar sedan valberedningen processen att finna lämpliga kandidater.
När lämpliga kandidater intervjuats möts valberedning och fattar beslut om vem eller vilka som slutligen föreslås till stämman.

Utöver att vara intresserad av föreningsliv och marknadsföring; vad tycker du en bra ledamot bör ha för egenskaper?

Valberedningen ser till styrelsens totala sammansättning för att identifiera vilka kunskapsområden som saknas eller kan komma att behövas. Fokus är självklart att styrelseledamöterna ska bidra till förbundet ständiga utveckling via sina kompetenser och sin organisations perspektiv. En viktigt egenskap tycker jag därför är nyfikenhet.

Hur går trenden; är det många medlemmar som vill ge av sin tid och kompetens och sitta i Sveriges Marknadsförbunds styrelse?

Den externa bilden av förbundet är väldigt positiv vilket i sin tur för det till ett attraktivt uppdrag. Dessutom tror jag sammansättningen av styrelsens ledamöter i sin tur bidrar till att många kandidater är villiga att ställa upp.

Se övriga ledamöter i Valberedningen