7 juli 2021

Intervju med Sveriges Marknadsförbunds vd Francesca O’Brien Apelgren

Francesca O’Brien Apelgren, vd Sveriges Marknadsförbund

Francesca vad tycker du är roligast i ditt uppdrag som vd för Sveriges Marknadsförbund?

Utan tvekan; dialogen med våra medlemmar. Att skapa medlemsvärde och öka medlemsnyttan. Mitt DNA är att nätverka och jag ser mig som en agent som förmedlar affärskontakter mellan våra medlemsföretag. Vi är till för våra medlemmar. Sveriges Marknadsförbund har funnits sedan 1919 och har nu i efterdyningarna av pandemitider än mer ett existensberättigande. Vi erbjuder plattformarna och möjliggör så att våra medlemmar kan inhämta och dela kunskap som leder till ny business.

Är nu inne på mitt 3e år och tycker fortfarande det är lika roligt. För jag är ingen förvaltare utan älskar förnyelse och förändring. Och att då arbeta med kompetensutveckling i vår snabbrörliga och föränderliga värld är ren och skär glädje. Ingen dag är den andra lik. Det passar mig utmärkt. Lägg därtill lyxen att få gå på kurser och medlemsaktiviteter. Mina kollegor och jag får färsk kunskap från universitet, högskolor och företag i mötet med alla medlemmar. Vi blir uppdaterade och fyller på det fyra F:en * dagligen.

Vad är den stora skillnaden i att arbeta i den ideella sfären jämfört med i näringslivet?

Det är stor skillnad. Om man inte har arbetat i en ideell organisation kan det vara svårt att förstå den företagskulturen. När jag arbetade som marknadsdirektör och byrå vd var personalen anställd och jag kunde ställa krav och följa upp. Men i den ideella världen har du inga lönelistor på samma sätt utan verksamheten bygger på eldsjälar. Engagerade medlemmar som ger av sin tid.  Så länge de vill och kan. Det sätter helt andra krav på dig som ledare än när man är i organisationer som har personella resurser som är avlönade.

I en ideell organisation måste man vara relations- som resultatorienterad. Därtill vilja kavla upp ärmarna och göra såväl operativt som strategiskt arbete. Du är med från ax till limpa. Det finns sällan någon att delegera till. Styrelseledamöter och representanter från valberedningen arbetar alla ideellt så man måste vara självgående och respektera människors tid. Du måste också tycka om att motivera människor och få dem att vilja engagera sig ideellt. Dessutom måste du tycka om sälj och se hur du kan lyfta medlemsföretagen. Där kommer min tanke om agent/förmedlare tillbaka. Det är inte vi på kontoret som är viktiga utan det är vi tillsammans med medlemsföretagen som är varumärket Sveriges Marknadsförbund.

Har du några hjärtefrågor som du brinner extra mycket för?

Ja, absolut! Tycker det är viktigt att vi utgår från FNs 17 globala mål i allt vi gör. Det ska genomsyra såväl alla programaktiviteter som vilka frågor vi lyfter på agendan. Vi arbetar för mångfald, inkluderande marknadsföring och kommunikation. Vi stödjer också Reklamombudsmannens arbete för etisk reklam, NIX, Fonden för Exportutveckling och Näringslivets delegation för marknadsrätt; ett övergripande samarbetsorgan inom det svenska näringslivet. Vi har ett holistiskt synsätt. Och nu tar vi strid för att öppna upp för arbetsföra människor som är 50+. Det är inte rimligt att pensionsåldern höjs men att inga företag efterfrågar senior kompetens. Ekvationen går inte ihop. Vi har därför instiftat ett helt nytt pris som heter Senior Talent Award för att omdefiniera stereotypa begrepp och förlegade åldersstrukturer.  Priset kommer att delas ut på Tendensdagen den 21a oktober. Vi måste förstå att ålder har inget med kunskap att göra. Kunskap är teoretisk. Det vill säga sådant du läser dig till eller lär dig på en kurs.

Kunskap är en färskvara som såväl 60-åringar som 30-åringar måste vilja inhämta. Varje dag! Det handlar om ett rörligt intellekt och mindset. Såväl juniorer som seniorer med ny kunskap behövs på en marknadsavdelning. Viktigt med kundinsikter från olika målgrupper. Ålder är därmed sekundärt. Nu är det livsmönster och intressen och att kunna omsätta beteenden till affärer som är det centrala.

Vad är marknadschefens största utmaning nu?

Miljö och social hållbarhet. Hur ska marknadsföringen och kommunikationen se ut när alla ska inkluderas oavsett vem hen är eller var hen är. Hur kan marknadsavdelningarna och byråerna engagera på ett relevant och värdefullt sätt? Innovationer skapas i allt snabbare takt. Så det gäller att se det mänskliga behovet och möta upp det på ett klimatsmart sätt. Marknadschefer, oavsett ålder, som har den insikten och agerar är guld värda.

Slutligen; vad gör du i sommar?

Jag med familj ska vara i Sverige och utomlands. Kommer också varva ner med skönlitteratur och faktaböcker. Så jag vill passa på att tipsa alla sommarlediga om de nominerade böckerna till Årets Marknadsföringsbok. Listan ser du här:

*) 4 F:en: Fakta, Förståelse, Färdighet, Förtrogenhet