13 oktober 2021

Intervju med Jonas Colliander

Jonas Colliander
Docent vid Center for Retailing vid Handelshögskolan i Stockholm

Sedan millennieskiftet har influencers påverkan på handeln ökat kraftigt. Marknadsföring och försäljning via dessa sociala mediepersonligheter når ständigt nya höjder.
Med inspiration främst från Asien har vi dock på senare år sett ett nytt fenomen vinna allt mer mark i de sociala kanalerna, liveshopping.

I Kina, där liveshopping redan fått genomslag via plattformar som Taobao, uppskattade CNN att denna marknad omsatte 170 miljarder dollar 2020 och det finns all anledning att tro att den kommer växa även i Norden. Men vad gäller för spelregler inom liveshopping?
Jonas Colliander kommer under sitt föredrag berätta om de studier som redan finns på området samt forskningen framåt inom detta spännande fält.


Men hur ser trenden kring liveshopping ut i Sverige?
Jonas reder ut innan vi ses på Tendensdagen!

Hur stort är liveshopping i Sverige?

Inte jättestort ännu. Det är ett stort fenomen i vissa delar av Asien dock och kommer nog växa även här.

Hur ser du utvecklingen inom liveshopping närmaste åren?

Det kommer växa stort på framför allt den asiatiska marknaden men jag tror även att vi kommer få se en ökning här. Plattformarna finns och tecknen tyder på att det kommer växa även i Sverige.

21 oktober Folkoperan, Stockholm

Har du några exempel på lyckad liveshopping i Sverige?

I Sverige ligger det fortfarande lite i sin linda men bland annat Samsung har framgångsrikt experimenterat med det hela. 

Om man tidigare inte erbjudit liveshopping till sin målgrupp –
vad ska man tänka på för att komma igång?

Det är kanske inte så revolutionerande men det gäller att förstå målgruppen. Vilka är de och vad är det för information de vill ha kring produkten? Vilka frågor brukar man få och hur kan man besvara dem effektivt i sändningen? Sedan brukar man säga att ett mindre, mer personligt event brukar vara att föredra (om inte målgruppen brukar föredra något mer storslaget).

Vad är det som driver utvecklingen inom liveshopping?

Olika plattformar och influencers testar ju kontinuerligt format och tekniker, ofta med inspiration från Asien men anpassat för vår våra marknader.

Varför uppstår det här fenomenet just nu?
Och tror du att det är här för att stanna?

Det har ju funnits i flera år och intresset verkar inte avta, snarare tvärtom. Jag tror räckvidden hos influencers i kombination med den personliga touchen formatet erbjuder är ett vinnande koncept.

Tack Jonas! Och du missar väl inte att anmäla dig så att du kan höra både Jonas och många andra talare?

Anmälan till Tendensdagen 21 oktober