12 oktober 2022

Intervju med John Mellkvist ordförande i juryn i Senior Talent Award 2022.

John Mellkvist som är ordförande i juryn i Senior Talent Award

Vinnaren av Senior Talent Award koras på Tendensdagen den
20 oktober. Vi ställde 5 frågor om den här viktiga utmärkelsen till
John Mellkvist som är ordförande i juryn i Senior Talent Award 2022.


Berätta för oss, vad innebär
Senior Talent Award?

Senior Talent Award är en utmärkelse som riktar sig mot organisationer som vill bidra till att motverka ålderismen i näringslivet. Företag som värdesätter senior kompetens och som kan uppvisa en arbetsmiljö där man kan trivas och utvecklas under lång tid genom kompetensutveckling och nya uppgifter i sin roll. Alla ska ha rätt att åldras i företaget. Juryn består av personer som är intresserade av- och engagerade i ämnet ålder på något sätt. Årets vinnare avslöjas på Tendensdagen den 20 oktober.

Vilka kriterier måste uppfyllas för chans till
plats på prispallen?

Vi tittar på flera olika kriterier. Exempelvis hur företaget kommunicerar och ser på ålder vid rekrytering, liksom åldersblandning i organisationen. Vi tittar också på hur företaget jobbar med mentorskap och om det finns ett program eller rutiner för det. När det gäller kompetensutveckling för anställda, riktar man sig till alla då oavsett ålder och antal år i företaget? Synliggör man äldre medarbetare?

Vad är syftet med utmärkelsen?

Syftet är att inspirera fler företag att fortsätta skapa både tillväxt och trygghet i svenskt näringsliv och att motverka förlegade synsätt och strukturer gällande ålder kopplat till kompetens och förmåga.

Dina tre bästa tips hur vi alla kan vara med
och bekämpa ålderismen i våra respektive organisationer?

  • Lyft in frågan centralt i HR arbetet. 
  • Ge alla i organisationen tillgång till kompetensutveckling.
  • Formulera och kommunicera er syn på ålder internt och externt. Utgå ifrån att många ser frågan som viktig att ta upp och skapa samtalsytor där detta kan ske.

Slutligen, vilken programpunkt längtar du lite extra mycket efter på Tendensdagen, förutom Senior Talent Award då såklart?

Jag ser fram emot att träffa intressanta personer och att ta del av spännande tankar från scenen.

Vem blir vinnare av Senior Talent Award 2022 och Tendensdagen – 20 oktober