28 april 2011

Intervju med författaren som vet hur man lyckas med e-handel

Varje år ges det ut en rad spännande böcker och de är alla med och tävlar om utmärkelsen Årets Marknadsföringsbok. Daniel Lantz har skrivit en av årets kandidater, en bok om hur man lyckas med handel på nätet: E-handel – så driver och utvecklar du den.

Varför skrev du boken och vad är nytt?

Jag har arbetat med e-handel under lång tid. Utifrån mina praktiska erfarenheter och teoretiska bakgrund tog jag fram den strategiska e-handelscirkeln, en modell med de nio nyckelområden som har haft störst värde. Jag har samlat essensen av dessa och utifrån ett e-handelsperspektiv skrivit hur man bäst arbetar med dem för att skapa en bestående verksamhet. Nytt är att jag ger e-handlare en struktur på sitt övergripande arbete. Det är bra eftersom många saknar en arbetsmodell att utgå ifrån, inte minst nyetablerade företag som vill ta sig in på marknaden. Min förhoppning att denna bok ska komma till stor nytta för alla som bedriver någon form av e-handel och på så sätt bidra till att fler lyckas.

Varför ska jag läsa den?

Eftersom e-handel är så pass bred verksamhet är det viktigt att bryta ner vad e-handel är och sätta detta i en struktur med separata områden. Läsaren får kunskap inom varje område gällande strategi, genomförande och uppföljning. Läsaren skapar sig en bra kunskapsnivå och får ett rejält försprång in i e-handelsverksamheten.

Vem tycker du ska skriva en bok och om vad?

Googles grundare Sergey Brin och Larry Page där de beskriver hur Google verkar inom 20 år. Vilken position har Google tagit då, vilka innovationer har gjorts, hur har de löst sin energiförbrukning, vilka områden i utvecklingsländer har de förbättrat genom sina sina initiativ och hur kommer vår egna liv se ut med ett ännu mer integrerat Google i vår vardag.

Vad är den största utmaningen nu och framåt för Sveriges marknadsförare?

Att se till att företags sociala engagemang och interaktion på sociala medier sker på naturliga premisser och att de bidrar med innehåll och diskussion på samma sätt som slutanvändarna. Att företag ser sociala medier som ett relationsbyggande verktyg där det främst är deras fans som drar nytta av relationen.

Vilken bok har du själv på nattduksbordet?

Google-koden av Andreas Ekström, en dokumentärt skriven bok om vad som sker på Google, vad de arbetar efter och hur det är att arbeta där. Den är både intressant och underhållande.
Inom kort kan du köpa Daniels bok E-handel – så driver och utvecklar du den i vår bokhandel. Där hitttar du även en lång rad andra intressanta marknadsföringsböcker.