29 november 2022

Intervju med Erik Modig

Kursledare: Erik Modig

Hej Erik! Du är en mycket populär talare och kursledare inom bland annat marknadsföring och kommunikation, berätta om dig själv och din bakgrund? 

Jag har alltid varit väldigt intresserad av människors val och vad som påverkar de valen. Då är det självklart att man kommer in på kommunikation och vilken kommunikation som faktiskt påverkar. Att det sen blev forskning om marknadsföring vid Handelshögskolan är mer av en slump.

Vad innebär en certifieringskurs?

Att vi har tagit fram en standard i form av en viss kunskap som motsvarar nivån på certifieringen. Jag har alltid viljat utveckla ett tydligt ramverk om vad som bör ingå i olika roller och kunskapsområden. När samma ambition fanns hos Sveriges Marknadsförbund så var det en perfect match. Målet är att fortsätta att utveckla en komplett uppsättning av certifieringar inom marknadsföring så att alla marknadsförare kan bevisa sin kunskap och kompetens. 

I korta drag – hur är kursen uppbyggd?

Den är byggd i tre delar för att skapa så mycket flexibilitet som möjligt för deltagarna. För det första är det ett on-demand material där varje deltagare går igenom de olika delkurserna i sin egen takt. Till dessa delar hör arbetsuppgifter som genomförs med egna bolaget som case. Innehållet är väldigt nära deltagarnas verksamhet så man jobbar med sin vardag. Under hela kursen har deltagarna möjlighet att få feedback från mig som kursledare på det som de jobbar med. Det innebär att man inte behöver gå och vänta mellan olika tillfällen utan det blir en pågående process där man själv kan bestämma tempo och omfattning. Det avslutas sen med en examination. Jag har använt detta sätt tidigare och det blir alltid väldigt bra. 

Vilka viktiga kunskaper/insikter kommer deltagarna ta med sig efter kursen?

Innehållsmässigt går den igenom analys, strategi och taktik för att skapa tillväxt. Fokus kommer att ligga på marknadsstrategi och hur man som marknadsförare bygger en solid tillväxtplan. Det innebär att vi också går in på djupet gällande kundanalys samt hur varumärkes- och kommunikationsstrategin bidrar till tillväxten. Kursdeltagare får en komplett verktygslåda för tillväxt.

Kursen sker digitalt on demand och avslutas med en examination, berätta lite kort vad det innebär?

Examinationen är där för att visa att man verkligen lever upp till certifieringskraven. Den sker fysiskt en heldag så att vi kan träffas och snacka igenom kursen. Där presenterar också varje deltagare det som de jobbat med i och med att de lyckats skapa en tillväxtplan är en del av certifieringen. Det tillkommer också ett prov som varje deltagare måste klara. Man får dock flera möjligheter att ta det så det ska inte vara några hinder. Men det gäller att man kan det material som ingår i certifieringen. 

Till sist, varför ska man gå certifieringskursen Market Growth Leadership Certification?

Målet från mig och Sveriges Marknadsförbund är att skapa en stämpel att personen med denna certifiering verkligen kan driva tillväxt med hjälp av marknadsföring. De som vill ha den stämpeln i sitt CV, samt de som verkligen vill ha hela verktygslådan för tillväxt ska gå utbildningen. 

Länk till kurs: Market Growth Leadership Certification