22 december 2022

Intervju med Christer Löfgren – rådgivare för juridiska frågor

Christer Löfgren, Sveriges Marknadsförbunds rådgivare för juridiska frågor,
Bergenstråhle & Partners

Christer, vill du berätta kort om dig själv och dina expertområden?

Jag är snart 59 år och har sysslat med mina expertområden sedan 1989 då min avslutning på juristlinjen och parallellt arbete på patentbyrå handlade om varumärken.

Vilken är din största drivkraft?

Att hjälpa andra och nyfikenhet.

Vad är roligast i din roll som rådgivare inom Juridik – marknadsrättsfrågor?

I princip allt, mer preciserat att hjälpa andra att utveckla verksamheter som skapar värde och att undvika fallgropar på vägen. Att stöta på vitt skilda verksamheter, teknikområden och förutsättningar som innebär nya utmaningar. Att gå i clinch med andra i eller utanför domstol för att vinna, alternativt hitta en gemensam väg framåt och förhandla fram den.

Vad kännetecknar en bra rådgivare?

Lyhördhet och kreativitet för att hitta rätt lösning i just detta fall.

Hur kompetensutvecklar du dig själv inom ditt expertområde?

Läser domar, beslut och speciallitteratur, seminarier och kurser, och inte minst utvärderar och drar slutsatser från de ärenden jag jobbar med.

Till sist, snart är det nytt år, vilka är dina största utmaningar och möjligheter 2023?

Arbetsmässigt ser jag bara möjligheter och det är att hitta lösningar på de klurigheter jag ställs inför och fortsätta assistera i utvecklingen av Bergenstråhle & Partners. En helt annan sak är att det ska bli kul att komma ut och döma judo internationellt igen efter pandemiåren då jag har hållit mig undan från det.

Lyssna på Christer Löfgren och övriga rådgivare 31 januari – webbinarium – Spaningar 2023