25 maj 2021

TNG är nya medlemmar hos Sveriges Marknadsförbund

Charlotte Ulvros, Chief Marketing and Experience Officer TNG Group


Företaget är specialister på fördomsfri rekrytering, konsultförmedling och bemanning.

Charlotte Ulvros, Chief Marketing and Experience Officer, TNG Group.


Välkomna till Sveriges Marknadsförbund!
Vad ligger bakom ert beslut att bli medlemmar?

Vi jobbar primärt inhouse på TNG och vi ser vårt medlemskap som ett sätt att få lite nya tankar, idéer, insikter och best practise till oss på ett enkelt sätt. När man jobbar utan externa kontakter och påverkan känner jag att vi behöver få lite mer input utifrån och detta är ett bra sätt för oss att få inspel till vårt sälj- och marknadsarbete.

Kan du berätta lite om TNG Group? Vad gör ni? 

Vi är ett rekryterings- och bemanningsföretag som har valt att specialisera oss på fördomsfri rekrytering och tydligt valt att positionera oss inom området. Sedan fem år tillbaka rekryterar vi enbart fördomsfritt. Att agera fördomsfritt finns med i vår vision, genomsyrar vårt arbete och påverkar allt vi gör.   
Vi frågar till exempel inte om ålder och vi blindar namn i ansökningar. Redan för fem år sedan tog vi bort det personliga brevet i ansökningar. De arbetssökande söker jobb via att enbart lyfta fram sin kompetens i vetenskapliga tester som mäter personlighet och arbetsprestation samt cv. Hur och vad de kan åstadkomma på en arbetsplats är det enda viktiga, vad de heter, deras kön och ålder spelar ingen roll. Våra jobbsökande ska bli rättvist bedömda utan att bli diskriminerade

Hur jobbar ni med marknadsföring?
Hur stor är marknadsavdelningen?

Vi har ett marknadsteam som egentligen är en digital sälj- och marknadsavdelning på sex personer. Vi jobbar mot två olika målgrupper, mot jobbsökare – konsumenter och B2b. Vi ser båda grupperna som kunder.
Vi är väldigt operativa, säljdrivande och hands-on med en egen inhouseavdelning men har också strategisk höjd i teamet. Vi jobbar mycket med content marketing till exempel med trendspaningar inom fördomsfri rekrytering, vi har också ett stort fokus också på growth, UX och digital leadsgenerering, SEO och PR. 
Marknadsavdelningen jobbar även med Ada Digital, ett dotterbolag, som utmanar traditionell IT-rekrytering, och rekryterar specialister och ledare inom den digitala affären och utveckling.

Vad har ni på agendan för 2021?

Vi är som alla andra som gått lite i dvala under pandemin, men vi har kvar hela vår marknadsavdelning. Nu jobbar vi på att fortsätta utveckla vårt digitala sälj- och marknadsarbete med än mer fokus på att använda all den data vi samlar in och förbättra vårt growth-arbete och våra marketing automation-aktiviteter. 
I övrigt vill vi fortsätta driva frågan om att fördomsfri rekrytering är den bästa. Vi jobbar bland annat på en stor undersökning på ämnet som släpps inom kort.
En annan sak vi fokuserar på är att förbättra kandidatupplevelsen ytterligare. Där jobbar vi med att utveckla vår webb mot jobbsökare, att skapa bättre inkluderande kommunikation och skapa en bättre användarupplevelse. Dessutom vill vi öka transparensen genom att tydliggöra varför de inte fick ett jobb och förenkla sökprocessen. Vår grundtanke är att alla ska känna sig välkomna, och att göra det kul att söka jobb!

Är det någon fråga som är extra viktig för er nu?

Att fortfarande utveckla vår fördomsfri rekryteringsmetodik och få fler att inse att vårt sätt att rekrytera är bra och gynnar både kunder och arbetssökande. Vi ska också vara tydliga med att visa på resultatet av fördomsfri rekrytering. 

Återigen, varmt välkomna till Sveriges Marknadsförbund!
Vi ser fram emot att både ge och få.