22 januari 2009

Internet tar över mediemarknaden snabbare än väntat

Internet dominerar redan idag när det gäller informationsinhämtning.

Internet behöver även i framtiden andra mediers stöd för sin utveckling.

2018 har dagstidningarna förlorat 30% av sina läsare p g a Internet

Webben kommer dessutom att ha minst lika stora reklamintäkter som hela tidningsmarknaden. Till den slutsatsen kommer två forskare vid Fachhochschule Mainz i Tyskland. Enligt studien¹ kommer nätet vid denna tidpunkt att ha etablerat sig som informations- och underhållningsmedium nummer ett i alla åldersgrupper upp till 60 år.

Man vet att medievanor etablerar sig i unga år

Därför anser sig forskarna mycket väl kunna förutspå framtida förändringar och även hur snabbt de sker. De båda tyska forskarna Lothar Rolke och Johanna Höhn har kommit fram till att förändringen går snabbare än man tidigare förutspått. Alla de undersökta åldersgrupperna tycker att de blir väl informerade via nätet. Redan idag hämtar de allmän information från nätet tre gånger så ofta som från tv, tidningar och tidskrifter tillsammans. Nätets popularitet ligger främst däri att här finns information, underhållning och inköpsmöjligheter på ett och samma ställe. Det är enkelt och bekvämt. Drygt 70% av de intervjuade uppger att de hämtar produktinformation från nätet innan de köper något. Dessutom kommer framtida nya möjligheter att öka attraktiviteten.

Internet behöver andra medier för att understödja användarna

Det innebär att tidningar, radio och tv måste börja samarbeta med nätföretagen och utveckla nya affärsmodeller. De traditionella medierna måste finnas för att hjälpa människor att orientera sig på nätet och visa hur man kan utnyttja nätets möjligheter.

Webben – billigt alternativ till de traditionella medierna

Amerikanerna går från kabel-tv till tv på nätet. Enligt en artikel i International Herald Tribune är inte film- och tv-bolagen längre immuna mot ekonomiska kriser. Nu börjar nämligen amerikanerna i ökande omfattning säga upp sina kabel-tv-abonnemang för att istället titta på samma program gratis på nätet. Förr var film- och tv-branschen en av de få som klarade sig bra i svåra finansiella tider. Människor tittade på tv eller gick på bio istället för att gå på restaurang eller klubbar. Hos den tyska filmfacktidskriften Filmecho ser man nu istället en klar förändring sedan några år tillbaka, mycket beroende på Internet samt piratverksamhet.

Barack Obama en förebild på att engagera

Boots on the ground” – volontärer engagerades i Obamas kampanj via Internet. Nu går man över till grön energi kvarter för kvarter i San Fransisco. Kampanjen kallas 1BOG, ”one block off the grid”. Grannar går samman i inköpsföreningar som förhandlar fram bra priser på solpaneler.
1. Studien heter ”Mediennutzungsverhalten in der Web-Gesellschaft 2018” av Lothar Rolke och Johanna Höhn.