19 februari 2013

Internationell forskning om utveckling och innovation av tjänster, och hur det påverkar kunden.

Här är en ny forskningsartikel skriven av Dr. Spiros Gounaris från University of Strathclyde i Glasgow, Skottland. Han forskar på i vilken utsträckning s.k. service blueprint design & tracking, en teknik som används för innovation av tjänster, påverkar slutkonsumentens upplevelse. Denna artikel är en mer praktiskt användbar och mer lättillgänglig omskrivning av en akademisk forskningsartikel på ämnet.
To What Extent Does Service Blueprint….by Dr. Spiros Gounaris

Här hittar du även en kort intervju med Professor Spiros Gounaris: Interview Prof. Gounaris Marketing by Our Members
Denna artikel är den sjunde i vår serie av internationella forskningsartiklar, översatta till ett format och språk som riktar sig till praktiserande marknadsförare, inte bara akademiker. I kategorin Forskning här på vår hemsida så hittar du även tidigare material.