3 mars 2017

Ingela Stenson till valberedningen

Ingela Stenson, omvärldsanalytiker, på United Minds, går in i valberedningen till Sveriges Marknadsförbund.

Ingela Stenson ingår numera i valberedningen för Sveriges Marknadsförbund.
Ingela Stenson ingår numera i valberedningen för Sveriges Marknadsförbund. Foto: United Minds.

Ingela Stenson har lång erfarenhet av marknadsföring, omvärldsbevakning och styrelsearbete. Under många år arbetade hon som marknadsförare, främst med mat, inte minst mjölk. Hon var bland annat kommunikation- och marknadschef på Svensk Mjölk och ledde satsningarna på Mjölkfrämjandet, Årets Kock och Caffé Latte. Men för nio år sedan tog hon steget över till konsultsidan och har sedan dess jobbat med stora, tunga pr-projekt inom flera olika områden.
Hon ansvarade för United Minds och Marknadsföreningen i Stockholms stora undersökning bland marknads- och kommunikationschefer i Sverige om deras roll, ansvar och inflytande i företagen, samt vilka frågor som ökar i vikt i deras organisationer. Resultaten från undersökningen presenterades på Tendensdagen i höstas och visade att en mycket stor majoritet av respondenterna anser att det saknas marknads- och kommunikationskompetens i svenska bolagsstyrelser och att det är ett stort problem.
”Det händer så kolossalt mycket inom marknadsföringsområdet och marknadsförarnas roll förändras”, konstaterar Ingela Stenson, som menar att det i en tid av så stor förändring som nu är extra viktigt att ha ett aktiv marknadsförbund, som för marknadsförarnas talan och bidrar till utveckling och insikt. Därmed är det också extra viktigt att Sveriges Marknadsförbunds egen styrelse har de rätta kompetenser som behövs.
Ingela Stenson pekar på några av de faktorer som spelar speciellt stor roll för dagens marknadsförare:
”För det första är det digitaliseringen!  Marknadsförarnas roll i digitaliseringsfrågan blir allt viktigare”, understryker hon och fortsätter:
”Tilliten till reklam och marknadsföring har dessutom förändrats. Förr kunde man gå ut och tala om saker för folk. Det går inte idag. Företagens fokus måste vara på att kommunicera kundnyttan och för att ha koll på kundnyttan behövs mer analys nu. Konsumenternas makt växer och kommunikationen måste vara så attraktiv att man vill ta till sig den. Masskommunikation är svårare och krångligare än någonsin. Inte minst med tanke på all ny teknik.”
Dessutom ställs mycket större krav på företagens uppträdande i stort.
”Företag idag förväntas ha en roll i samhället och att skapa samhällsnytta och det räcker inte att tala om samhällsnytta, det måste vara på allvar.”
För att förstå och klara dessa snabbt förändrade förutsättningar, som så tydlig påverkar företagens hela affär, är det också nödvändigt att frågor om kommunikation och marknadsföring förs upp i högsta ledningen.
”Det kan inte ligga utanför styrelse och ledningsgrupp, kommunikation kan inte vara ett tillval eller något man lägger till på slutet, den måste genomsyra den utåtriktade verksamheten, understryker Ingela Stenson.
Själv är hon aktiv i fyra styrelser. Hon är ordförande i Livsmedelföreningen samt ledamot i Skattebetalarna, Tala Smak och Werners Gourmetsservice. Därtill sitter hon i en handfull valberedningar.
”Det är ett intressant analysarbete, att utröna vad ett företag eller en organisation behöver för att rusta sig för framtiden och jättespännande att lägga pussel mellan kunskapsområden och personer.
Carin Fredlund