15 oktober 2009

Industridesign för att säkra varumärket

Produktdesign är viktigare än man tror.

Det stärker banden till kunderna, gör det möjligt att ta ut ett högre pris för produkterna och tydliggör produktuppdateringar som annars skulle vara svåra att upptäcka. Dessutom kan ett medvetet form- och färgval visa vilka produkter som tillhör samma familj, och i allmänhet profilera företagets samtliga produkter.

Detta var några av de punkter som kom fram då SKF berättade om sitt arbete med industridesign

SKF har inga egna industridesigners utan tar in dessa tjänster av konsulter. Det kan många gånger vara en tuff process att få hela företaget att inse att detta är ett mycket viktigt arbete som ger god lönsamhet i slutändan, men på SKF har det gått bra, mycket på grund av att ledningen har varit med och stöttat projektet. Men det krävs stor passion och mycket envishet från de som vill infoga industridesign i ett företags arbete.
Bland de argument som ibland framförs mot att ta in industridesigners märks bland annat att det inte fungerar i en ISO-certifierad miljö och att det är dyrt och tar lång tid.
– Det stämmer inte alls. En industridesigner kommer in under förstudien, och det tar ingen tid. Kostnaden är också försumbar i sammanhanget och uppvägs mångfalt av vinsten i att ta fram en produkt som tilltalar kunderna både i form och funktion, säger Birgitta Hammar.

Arbetet med produktutveckling på SKF utgår från kunden

– Förr var det konstruktören som gjorde en specifikation, men nu börjar vi med kunden och utgår från dem. Vi samlar in försäljningsargument från kunden och formgivningen är väldigt viktig för att differentiera oss mot konkurrenterna.

Detta arbetssätt skapar mycket lojala kunder

De är delaktiga i designen och lämnar oss inte i brådrasket. Vi skapar också en identitet och differentierar oss mot våra konkurrenter, säger Birgitta Hammar.
SKF arbetar efter en metod de kallar för QFD-metoden, vilket står för Quality Function Development, eller kundcentrerad produktutveckling.

Detta går till så att SKF delar in sina kunder i olika kategorier

Därefter besöker bolaget kunderna och intervjuar olika kundgrupper som arbetar med olika typer av applikationer om hur de vill att nästa generation av produkter från SKF ska se ut.
Utifrån kundönskemålen tar SKF sedan med hjälp av industridesigners fram en design på produkten som stöder funktionen och som skapar ett mervärde som SKF kan ta betalt för.
– Vi utbildar våra ingenjörer och marknadsförare i industridesign och i vilka värden det kan skapa och vad vårt varumärke står för. Annars prioriterar sällan ingenjörerna själva designen utan ser mest till funktionen, säger Helene Saxlöv.
En ytterligare bonus som arbetet med industridesign har inneburit är att designen ofta får både ingenjörerna och marknadsförarna att tänka i nya banor, vilket också kan skapa stora mervärden.
På SKF är det bara en enda sak man skulle velat göra annorlunda när det gäller bolagets arbete med industridesign.
– Jag skulle önska att vi börjat med industridesign tidigare, säger Birgitta Hammar.
Lisbeth Svengren Holm, Docent SVID och Stockholms Universitet
Ulla Johansson, Docent Business & Design Lab, Göteborgs Universitet
Birgitta Hammar, Product & Marketing manager, SKF
Helen Saxlöv, projektledare Group Communication, SKF