10 december 2016

Hur förräntas ditt reklamkapital?

Fy för reklam, är en ryggmärgsreflex hos många. Men riktigt bra reklam är inte bara välkommen, den kan till och med vara efterlängtad.
För några år sedan studerade docent Sara Rosengren Ica-reklamen, tillsammans med några kolleger på Handelshögskolan i Stockholm. De ställde slumpvis två varianter av samma fråga till två grupper konsumenter:
”Vad tycker du om Icas reklamsåpa?” respektive ”Vad tycker du om Icas tv-såpa”.

Sara Rosengren har etablerat uttrycket "reklamkapital"
Sara Rosengren har etablerat uttrycket ”reklamkapital”…

Det visade att om ordet ”reklam” fanns med i frågan, var reaktionen mer negativ än om så inte var fallet. Ett exempel på den allmänt negativa attityden till reklam.
Många ser dock Icas filmer mer som underhållning än reklam. Ett tecken på det är mobil-appen Ica Play, där reklamfilmerna finns samlade och man kan beställa pushnotiser när det är dags för en ny film. När appen lanserades i november 2013 blev den snabbt en av de fem mest nerladdade i Apple Store.
Detta är ett exempel på ett företag med starkt reklamkapital. Ett begrepp som Sara Rosengren talade om på seminariedagen Bang for the Buck och har etablerat tillsammans med sin kollega, professor Micael Dahlén. De har studerat fenomenet och beskrivit hur det fungerar i en artikel i den vetenskapliga tidskriften Journal of Advertising.
“När företaget har ett starkt reklamkapital, ger det en rad fördelar, som de kan använda i sin marknadsföring. Istället för att var något folk väljer bort, blir reklamen något man väljer att ta till sig. Den slutar att vara reklam”, säger Sara Rosengren.
...tillammans med Micael Dahlén. Foto: Robert Eldrim
...tillammans med Micael Dahlén. Foto: Robert Eldrim

De skickligaste företagen gör reklam som inte bara tolereras, utan även blir omtyckt. Till och med efterlängtad och uppsökt. Den skapar både mer värde för företagen och mervärde för konsumenter. Det innebär att de fortsättningsvis gärna tar till sig mer reklam från dessa företag.
”Genom att erbjuda ett mottagarvärde i sin tidigare reklam, bygger företaget upp en form av förtroendekapital, som vi kallar reklamkapital”, konstaterar hon.
En effekt av det är att det blir möjligt att kommunicera mer kostnadseffektivt.
”Om företagets tidigare reklam upplevts som värd att uppmärksamma, är de troligt att man vill ta del av deras reklam även i framtiden. Våra studier pekar på att reklamkapitalet betyder mer för uppmärksamheten för ett företags reklam än både varumärkesattityd och köpintentioner”.
Reklamkapitalet signalerar också positiva egenskaper hos varumärket.
”Man visar respekt för mottagaren. Vi stjäl inte bara din tid, utan har också ansträngt oss för att du ska vilja ge oss den”.
Micael Dahlén har i sin tidigare forskning funnit att företag som uppenbart ansträngt sig i sin kommunikation också uppfattas erbjuda bättre produkter och vara bättre på produktutveckling. Sara Rosengren har, i sin tur, visat att dessa företag också antas ta bättre hand om sina kunder. Och om sina anställda.
De samlade attityderna till företagen blir med andra ord mer positiva.
Företagets reklamkapital kan också addera värden även till reklamens sammanhang. Även medierna där reklamen är publicerad tjänar på varumärkenas reklamkapital.
Sara Rosengren och Micael Dahlén har sett att konsumenter varit beredda att betala mer för medier med reklam för varumärken med starkt reklamkapital. Även högkreativ reklam med hög, produktionsteknisk kvalitet gör konsumenterna beredda att betala mer för själva mediet. Sara Rosengren menar att det kan ge annonsörerna ökat förhandlingsutrymme, eftersom medierna också får mervärde genom varumärkenas reklamkapital.
Men ett högt reklamkapital kan också öppna för nya samarbeten.
Som Volvos samarbete med Zlatan, som blev möjligt sedan han själv sett Volvos reklamfilm med Swedish House Mafia och ville samarbeta med varumärket.
Sara Rosengren och Micael Dahlén har konstruerat en enkel modell för att mäta reklamkapitalet. Den utgår från människor övergripande intryck av företagets tidigare reklam.
Reklamkapitalet fångas dock inte upp av traditionella mått på varumärkesstyrka. Eller mått som varumärkesattityd, köpintentioner eller lojalitet.
”De traditionella måtten tenderar att fokusera på värdet av företagets produkter och tjänster, medan reklamkapitalet fokuserar på det upplevda värdet av företagets reklam”, påpekar Sara Rosengren.
Hon menar att det kan vara värdefullt att göra regelbundna mätningar på reklamkapitalet. Inte minst när man ska fatta beslut om framtida investeringar. Hur stora ska de vara och vilka typer av medier bör man använda, är några av de frågor som kan få svar, när man vet hur stort reklamkapital man har.
”Om reklamkapitalet är lågt, är det nog klokast att använda köpta medier och arbeta brett. Men om man har ett högt reklamkapital, ökar möjligheterna att arbeta med förtjänade och egna medier och kommunikation som mottagarna själva söker upp.”
Dessutom kan reklamkapitalet använda som verktyg för att säkerställa långsiktigheten i reklamarbetet och att det styrs i rätt riktning.
”Visst kan det ibland vara nödvändigt att byta ut eller uppdatera ett reklamkoncept. Problemet är bara, när man gör det utan att först ha klart för sig vilket kapital konceptet byggt upp. Saknas sådan analys är det lätt att besluten fattas lite för lättvindigt. Om vi bara utvärderar reklamens effekt över tid i termer av varumärket så kommer vi lätt att missa det långsiktiga värdet av reklamen i sig”, understryker Sara Rosengren.
Carin Fredlund