20 april 2020

Hur blir marknadsföring en framgångsrik affärsdrivare?

Inför webinariet 13 maj svarar Karin och Mari på några frågor inom ämnet. Varmt välkommen att anmäla dig nedan!

Uppdraget för marknadsföring har förändrats över tid och ny samverkan och kompetens krävs. Teknik och data har blivit en naturlig del av kreation, testning och effektivisering. Den 13 maj bjuder Karin Nygren, CMO & Head of Digital, och Mari Lagberg, Head of Marketing, från Upplands Motor på sina erfarenheter i ett webbinarium med tekniken i fokus.

Mari Lagberg, Head of Marketing och Karin Nygren, CMO & Head of Digital
Upplands Motor

Vad är de största skillnaderna i hur man jobbar med marknadsföring idag jämför mot för tio år sedan?

Idag styrs marknadsarbetet i betydligt större utsträckning utifrån data, analys och teknik, vilket är en stor skillnad jämfört med tidigare. Affärsutveckling utgör en större del. Med hjälp av digitaliseringen kan marknadsenheter skaffa sig insikter om hela kundresan, liksom kring beteenden och målgrupper hos målgrupper, som är avgörande i arbetet att driva affären framåt. Det innebär ofta även att företaget minskar beroendet av externa byråer eftersom kunskapen finns internt, närmare affären.

Drivet av digitaliseringen ändras också uppdraget och behovet av ny kompetens. Detta gör att marknadsavdelningen idag en mer affärsdrivande roll jämfört med för tio år sedan då man i större utsträckning fungerade som en affärsstödjande enhet.

I takt med att uppdraget blir bredare och adresserar en större del av kundresan blir behovet också av samverkan med resten av organisationen, där ett av alternativen för att ta sig framåt är tvärfunktionella team.

Vilka kompetenser blir viktigare?

Marknadsteam behöver jobba mer med affärsutveckling då spelplanen konstant förändras. Alla områden inom uppdraget är inte nya, men du behöver kunna hantera en större palett. Mer klassiska bitar kombineras med de nya, som i huvudsak är kopplat till data och analys, teknik och nya verktyg.

Förutom kompetensen blir de drivande egenskaperna inom en marknadsavdelning allt viktigare. En öppenhet för förändringar och anpassningar behövs, som på många andra avdelningar inom ett företag.  

Vad är era tre bästa tips för att lyckas med en transformation inom en organisation?

1.     Klargör uppdrag och förutsättningar. Lägg tid på att förstå vad företaget vill åstadkomma och vilka möjligheter som finns. Vad betyder det för marknadsavdelningen i bemanning, verktyg och budget? Och vad betyder det för samarbeten internt och externt? Genom ett bra förarbete blir inriktningen mer stabil och det blir enklare att ta sig framåt.

2.     Säkerställ att ni har rätt kompetens. Även i rimliga dimensioner för att snabbt få utväxling på arbetet och kunna genomföra goda exempel. Fattas centrala pusselbitar kan de övriga i teamet ofta inte heller komma till sin rätt, vilket spiller över på affären.

3.     Kommunikation. Underskatta inte arbetet att löpande informera och samverka med övrig organisation för att bygga förtroende, förståelse och mandat – även för att säkra rätt kurs och innehåll i egna arbetet.

Varför ska man lyssna den 13 maj?

Vi hoppas att vår resa ska kunna inspirera andra. Vi har gått igenom en händelserik resa innehållande både nitar och tydliga framsteg. På två år har mycket hänt kring både affärsmodell, kunddialog och vårt interna samarbete. Är man nyfiken på att veta vad vi konkret gjorde kring teknik, kompetens och arbetssätt är man varmt välkommen att delta.

Vilka borde lyssna på webinaret?

De som står inför att göra en liknande resa eller bara vill samla på sig inspiration, tankar och idéer. Vi tror att vi behöver lära av varandra och hjälpas åt att utveckla marknadsfunktionen i fler bolag och branscher. Varje bransch har sin spelplan och det behöver man naturligtvis ta viss hänsyn till, men vi ser också att många frågor blir allt mer branschoberoende. Det gäller inte minst inom Marketing.

Varmt välkommen 13 maj kl 09.00

Läs mer och anmäl dig här