15 maj 2018

Hobo – design för helhetupplevelser

Hotell Hobo är ett exempel på hur Identity Works arbetar med design i alla kanaler.
2017 öppnade livsstillshotellet Hobo vid Brunkebergstorg i centrala Stockholm.HOBO Identity4
Kvarteren har under senare år genomgått en omfattande ombyggnad och uppfräschning. Bland annat har shoppingcentret Gallerian fått en total ansiktslyftning.
Det som tidigare var Swedbanks K-märkta huvudkontor, förvärvades av Nordic Choice, som etablerat två hotell, med mycket olika profil, samt ett par restauranger.
IDENTITY WORKS FICK uppdraget att arbeta med Hobos form och byråns ledare, Bjarne Otterdal, menar att det är ett tydligt exempel på när design används för att skapa en genomtänkt helhetsupplevelse i alla kanaler, inte minst upplevelsen i det fysiska rummet.
Byrån samarbetade med den prisbelönta arkitektfirman Studio Aisslinger från Berlin, som här gjorde sitt första svenska uppdrag. Det nära samarbetet mellan de båda innebär också att varumärkesupplevelsen går igenom i alla delar av hotellet.
Projektet inleddes våren 2015, två år innan hotellet öppnade i fjol.
”Vårt samarbete med arkitekterna inleddes redan vid uppstart av projektet och vi förde sedan en löpande dialog under hela projektet, för att säkra att arkitektur och design drog åt samma håll”, berättar Bjarne Otterdal, som tillägger:
”Redan vid vårt uppstartsmöte skapades en tydlig samsyn på varumärkets riktning och detta gjorde att grunden till identiteten sattes ganska snabbt. Därefter ägnade vi väldigt mycket tid på att jobba vidare på detaljer och säkra implementeringen i alla kanaler.”
BJARNE OTTERDAL KONSTATERAR att man som varumärkesbyrå ofta kommer in i processer mycket tidigt. Inte sällan innan det finns varken namn, varumärke eller en helt definierad produkt, varumärke, tjänst eller erbjudande på plats.
”Vår roll blir ju sedan att hjälpa kunden att forma alla dessa delar. När det här samarbetet inleddes var hotellet en byggarbetsplats vilket såklart ska-par utmaningar, och en hel del saker kring innehåll och upplevelse formades under själva processen. Men i de fall när vi får möjlighet att komma in väldigt tidigt i processen finns det unika möjlig-heter att påverka hela varumärkesupplevelsen och på detta sätt blir ju dessa uppdrag självklart alltid extra intressanta”, säger Bjarne Otterdal.
 
Identity Works har hämtat inspiration till Hobos formspråk i hotellets närmiljö. Kända land-märken, som Sergel-fontänen, Slussen, Kaknästornet och Hötorgs-skraporna har fått stå modell för logotypen.
Färgval och handskrivna texter har inspirerats av stockholmarnas ständiga kreerande och experi-menterande. 04_Hobo_BadProdukter 02_Hobo_Typsnitt-Palett HOBO Identity1
Hobo har en stark prägel av urban, kreativ miljö och den grafiska identiteten är väldigt inspirerad av Stockholmsmiljöer. Logotypens former är exempelvis hämtade från fyra välkända landmärken i Stockholm.
Skyltarna inne i hotellet har tagit sin inspiration från trafikskyltarna på E4:an och i stadsmiljön.
De fyra landmärken, som inspirerat till logotypen har även satt sina spår i alla andra sammanhang, från formen på tvålflaskorna till ”Stör inte”-skylten till rumsdörren.
EN LITE SPECIELL utmaning för Identity Works var det faktum att byrån samtidigt arbetade med att utveckla varumärket för syster- och grannhotellet At Six.
”Det var viktigt att dessa både hotell utvecklades med helt egna identiteter med unika positioner och profiler”, understryker Bjarne Otterdal.
Hur väl man lyckades med det, framgår med all önskvärd tydlighet redan på de två hotellens hemsidor.
Identity Works arbete med Hobo belönades med Svenska Designpriset 2017.
Carin Fredlund