14 december 2009

Historisk nedgång i reklaminvesteringar

I Frankrike minskade reklaminvesteringarna, i samtliga medier, 18%, första halvåret 2009.

Nedgången betecknas som historisk. Redan förra året märktes vikande siffror och minskningen för hela 2008 stannade på – 2,8%. Samtliga medier drabbades av minskade reklamintäkter under årets första sex månader: TV med -19,4%; stortavlor -14,7%; radio -14,7% och bio -24,2%. För första gången noterades också en minskning av reklaminvesteringarna på Internet, -7%. Tryckta medier drabbades också hårt: Tidskrifter -18,4%; rikstäckande dagstidningar -24,8%; lokalpress -11,8% och gratistidningar -28,7%. Siffrorna visar på en historisk nedgång och tappet är mer kännbart än vid tidigare kriser. Gulfkriget 1991 innebar ett tapp på -3% och när internetbubblan sprack 2001 ledde det till en minskning med 4,8%.