2 juni 2020

Helene Löfgren, marknadsdirektör Sector Alarm

”Vi ser en stor fördel av att ha ett externt bollplank, speciellt nu när marknadsfrågorna blir allt mer komplexa och snabbrörliga.
Därför känns det tryggt att vara medlem i ett Förbund med 100-årig erfarenhet och kompetens. Att vår marknadsavdelning kan ta del av kurser, expertis, Tendensdagen och nyhetsbreven gör att vi fyller på vår kompetens och blir inspirerade. Detta gör att vi blir starkare som team och kan möta alla utmaningar och möjligheter som finns både på kort och lång sikt.”

Helene Löfgren, marknadsdirektör Sector Alarm

Är även ditt företag intresserad av att bli medlem?
Läs mer – varmt välkommen!