3 december 2014

Petter uppskattar Marknadsföreningen i Uppsalas nätverk

petter schanche
Hej Petter Schanche, ordförande i Marknadsföreningen i Uppsala, MiU! Varför är du engagerad i MiU?
– Jag är till vardags producent och ägare på Pophunters Film & TV i Uppsala. Det är mycket tack vare föreningen som Pophunters kunnat växa. Jag har både mött flera av mina medarbetare och kunder i föreningen.
– Kunskapsutbytet vi har i MiU är i helt rätt format för oss i den här branschen och nätverkandet kommer helt naturligt vid våra träffar. Så när jag efter några år som medlem blev tillfrågad om att ta ordförandeposten var det enkelt att tacka ja.
Vad utmärker er i Uppsalaföreningen?
– Vår verksamhet fokuserar främst på våra frukostar och luncher. Vi har 16 stycken per år, inom försäljning, marknadsföring och kommunikation. Dessutom har vi vår utmärkelse Guld-M:et som vi delar ut i ett flertal kategorier, som Årets kampanj eller som Årets Cajsa Warg för de med minimal budget. Guld-M:et brukar vara mycket uppskattat bland medlemmarna och just nu förbereder vi för att ta in nya nomineringar efter årsskiftet.
Vad händer härnäst?
– Vi har vår julfrukost för medlemmarna på fredag, om retorik med Ida Hanson. Marknadsföreningen i Uppsala har en bra programkommitté som arbetar med att hålla hög nivå på föreläsarna och har redan nu fyllt vårens program.
Vill din lokala förening berätta vad ni har på gång i en intervju? Mejla karin@mis.se.