3 december 2021

Lärdomar från året och spaningar inför det nya året

Henrik Sjödin, Ph.D. strateg på Åkestam Holst / NoA och Sveriges Marknadsförbunds rådgivare i konsumentbeteende och kundinsikt, är först ut att spana inför 2022 i våra nyårsspaningar. 

Henrik Sjödin, Ph.D. strateg på Åkestam Holst / NoA och Sveriges Marknadsförbunds rådgivare i konsumentbeteende och kundinsikt.


Lärdomar från 2021

Hur skulle vårt konsumentbeteende påverkas när pandemin började lossa greppet om samhället? I våras kunde ingen veta säkert. En del spekulerade ändå i att inget skulle bli som förr. Ännu fler menade nog att det mesta snabbt skulle återgå till det ”vanliga”. 

Hittills har ingen av ytterligheterna visat sig stämma. 

Varje vecka samlar och skriver jag om datapunkter som är uttryck för konsumentbeteende. De visar tydligt att samhällets återöppnande har påverkat vad och hur vi köper, samtidigt som många fortsätter arbetar hemma en del och våra resvanor och rörelsemönster inte heller har återgått till hur de såg ut före pandemin. Vi är inte tillbaka i alla de vanliga flödena förbi alla de vanliga butikerna. E-handeln fortsätter växa, fast den inte längre ”behöver” göra det. Osv.

Det vi ser är en blandad, nyanserad bild – ingen snabb, total återgång till hur det var förr. En förklaring är att tiden med covid har ändrat på vad som känns lätt och bekvämt. Det skakar om konkurrensen om människors energi och intresse. Exakt vilka mönster som stabiliseras och vilka som luckras upp, eller muterar, fortsätter vara spännande att följa.

Spaningar inför 2022

Resvanor och graden av hemarbete fortsätter vara viktiga nycklar till att förstå vad som händer. Jag kommer också nyfiket att följa vad som får ökad eller minskad exponering i tillvaron. En tes som ofta associeras med marknadsföringsprofessorn @Byron Sharp är att varumärken växer när de ökar sin fysiska och mentala tillgänglighet. Det som är lätt att få syn på eller komma att tänka på, väljs oftare än det som faller i skugga.

Jag brukar tänka att det inte bara gäller varumärken, utan även t ex produktkategorier, åsikter och beteenden. Så vad kan få större synlighet när pandemin, förhoppningsvis, lossnar greppet ytterligare?

Klimatfrågan är en möjlighet. Särskilt om vi fortsätter utsättas för extremväder, som har lätt att fastna på människors näthinnor och bli naturliga samtalsämnen. Det skulle kunna förskjuta både attityder och beteenden – om konsumenter hittar lätta sätt att kanalisera sin ansvarskänsla.