24 april 2014

Hantera det digitala varsamt

Digital
Digital

Miljarder dollar spenderas på digital marknadsföring varje år. Genom de digitala mediekanalerna har männsikan en enorm möjlighet att influera och påverka. Ungefär två miljarder männsikor, en tredjedel av jordens befolkning, har tillgång till internet. Facebook i sig, når en sjundedel av befolkningen.
Läs hela artikeln (på engelska)